ธ.กรุงเทพ มอบหนังสือชุด นิทานเด็ก-วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ

ผนวกหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิต

21 พฤษภาคม 2563

ธ.กรุงเทพ มอบหนังสือชุด นิทานเด็ก-วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ

                  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดงานมอบหนังสือชุด “นิทานเด็ก-วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ สานสายใยรักในครอบครัว” ผนวกหนังสือเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้กับห้องสมุดโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้จัดอย่างต่อเนื่องจนมาถึงครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 และเพื่อสืบสานปณิธานในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านของสังคมไทย ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชน

                 ครั้งนี้เป็นการมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนประชารัฐในความดูแลของธนาคารกรุงเทพ (จำนวน 207 แห่งใน 42 จังหวัด), โรงเรียนที่ธนาคารกรุงเทพได้สร้างอาคารเรียนให้ (จำนวน 29 แห่งใน 28 จังหวัด), โรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกจำนวน 164 แห่ง รวมเป็น 400 แห่ง มูลค่ารวม 8 ล้านบาท ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดนี้ขาดแคลนหนังสือที่มีคุณภาพไว้อ่านและเสริมความรู้ - จินตนาการของผู้เรียน  โดยพิธีมอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจาก คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

                 ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 30  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สีลม 

 
Share: | View : 494