ข้อคิดดีๆจากหนังสือรางวัลชมนาดดีเด่น ครั้งที่3

เราลองมาอ่านข้อคิด คำพูดดีๆ บางส่วนจากหนังสือรางวัลชมนาดดีเด่นทั้งสองเล่มกันดูนะคะ

28 มิถุนายน 2556

ข้อคิดดีๆจากหนังสือรางวัลชมนาดดีเด่น ครั้งที่3

เราลองมาอ่านข้อคิด คำพูดดีๆ บางส่วนจากหนังสือรางวัลชมนาดดีเด่นทั้งสองเล่มกันดูนะคะ

 

 

    บางครั้งชีวิตคนก็เหมือนกับการเล่นเกม แพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับว่า ใครจะควบคุมเกมได้มากน้อยแค่ไหน เหมือนเส้นทางชีวิตแต่ละคน ถูกผิดอยู่ที่เรากำหนด สีขาวหรือดำเรามองเห็นมันเหมือนกัน  ระหว่างมีชีวิตจึงไม่ควรประมาท

- ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน

 

แม่เกิดมาทำหน้าที่เหมือนเรือบริการฟรี  รับส่งพวกเราไปยังฟากฝั่งที่สบาย  แต่ตัวเองกลับเหนื่อยยากเพียงลำพัง

- ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน

 

     ทางเดินบนโลกนี้ยังเปิดกว้างสำหรับผู้ที่ยังไม่ละทิ้งศรัทธา ความผิดหวังก็แค่ทำให้เราเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่ง นึกเสียว่าอย่างน้อยการเดินทางมาพบกันของคนเราก็เหมือนบททดสอบ เราต่างฝึกฝนค้นหาคำตอบ และรู้ว่าไม่มีคำตอบใดในโลกดีไปกว่า "การให้"

- ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน

 

 

   แม่ผู้มีชีวิตที่อัศจรรย์สร้างคุณูปการต่อโลก ประดุจต้นไม้เติบโต หยั่งรากลงลึก ยึดผืนดินมั่น ชูลำต้นกิ่งใบ สร้างร่มเงาให้โลกร่มเย็น เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน เป็นแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งทรัพยากร สร้างความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสวยงาม สร้างร่มเงา ให้ความร่มเย็น แก่ทุกมวลชีวิต...ควรจะได้เป็นตัวอย่างให้ผู้คน เดินรอยตาม หรืออนุโมทนาในความดี ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ที่แม่ได้กระทำต่อลูกและต่อโลกฉันใด

    แม่ผู้มีชีวิตหล่นลงไปในเงามืดดำ จาก โลภ โกรธ หลง หรือ อื่นใด จากเงื่อนไขชีวิตที่บังคับ เฉกเช่นต้นไม้ที่ไม่อาจเติบโต เปราะบางหักง่าย จนอาจเกิดอันตรายแก่ผู้คนที่อาศัยร่มเงา...ก็ควรได้รับการช่วยเหลือ ทั้งเป็นตัวอย่างที่สอนใจ ไม่ให้แม่คนอื่นๆ เดินตามรอยไปฉันนั้น

 
- พฤกษามาตา
Share: | View : 980