หนังสือที่ได้รับรางวัลชมนาด ครั้งที่ 1 - 6 : หนังสือที่ได้รับรางวัลชมนาด

หนังสือที่ได้รับรางวัลชมนาด ครั้งที่ 1 - 6

        วรรณกรรมของไทยในปัจจุบันมีหลากรูปแบบและหลายประเภท งานวรรณกรรมที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและงานเขียนสารคดีนับเป็นวรรณกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่ผู้อ่านให้ความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่สารคดีที่ประพันธ์จากชีวิตจริงที่สร้างสรรค์จากมุมมองของผู้หญิงและผู้ชายย่อมมีความแตกต่างกันมากกว่าความละม้ายคล้ายคลึง เนื่องจากผู้หญิงจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าตามธรรมชาติของเพศแม่ แม้ว่าหลายเรื่องในชีวิตมักจะมีความเห็นคล้อยตามนักประพันธ์ชายก็ตาม อย่างไรก็ดี โลกทัศน์จากภาพรวมของผู้หญิงจะมีรายละเอียดมากกว่า ดังนั้น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสะท้อนมุมมองของผู้หญิงในลักษณะดังกล่าว จึงเปรียบเสมือนการพยายามทำความเข้าใจในตัวตนของผู้หญิงในอีกมิติหนึ่ง  โครงการรางวัลชมนาด (Chommanard Book Prize) จึงเกิดขึ้น และดำเนินการสำเร็จต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 6 แล้วด้วยกัน 


รางวัลชมนาดครั้งที่ 1
รอยวสันต์  ผลงานของ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
ชี้ถึงเรื่องของผู้หญิงทำงานที่อยู่เบื้องหลังความสุขสบายของบ้านใหญ่ 


รางวัลชมนาดครั้งที่ 2
ฉันคือเอรี่ กับประสบการณ์ข้ามแดน  ผลงานของ ธนัดดา สว่างเดือน

อันตรายและความเจ็บปวดของหญิงขายบริการ


รางวัลชมนาดครั้งที่ 3
พฤกษามาตา  ผลงานของ พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
เรื่องราวสารพัดปัญหาของผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าแม่ ผ่านประสบการณ์สูตินรีแพทย์หญิง 
 

ก่อนสิ้นรุ่งอรุณแห่งฝัน  ผลงานของ สิริญรำไพ ประพันธุ์ทวี
เรื่องราวของผู้หญิงที่ปรารถนามีสามีเป็นชาวต่างชาติ เพราะต้องการไปใช้ชีวิตนอกประเทศ


รางวัลชมนาดครั้งที่ 4
เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน  ผลงานของ พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร 
ชีวิตจริงของแพทย์หญิงที่เคยถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นฆาตกร

สายรุ้งกลางเมือง  (รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1)  ผลงานของ นีรา
ไม่ว่าหัวใจดวงนั้นจะเด็กหรือชรา หัวใจแห่งการรอคอยก็มีความโศกเศร้าไม่ต่างกัน


รางวัลชมนาดครั้งที่ 5 
ขังหญิง  ผลงานของ ธนัดดา สว่างเดือน 
เรื่องราวชีวิตที่ต้องพลัดเข้าไปอยู่ในเรือนจำ

สองชีวิตหนึ่งใจ (รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1)  ผลงานของ พิศมัย ไชยสิทธิ์ นามปากกา ไหมพรม
สัมผัสชีวิต ความคิดและพัฒนาการของเด็กพิการที่เติบโตมาด้วยความรัก ที่ยิ่งใหญ่ของแม่ 


รางวัลชมนาดครั้งที่ 6
ความฝันของฉันทนา  (รางวัลชมนาดรองชนะเลิศอันดับ 1)  ผลงานของ จันทรา รัศมีทอง
เรื่องราวของผู้เขียนที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อ เพราะต้องเสียสละให้น้องๆ ไปเป็นสาวโรงงาน และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองไทย  

 

.

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ