โครงการมอบหนังสือชุด ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY

BE WHAT YOU LOVE

09 เมษายน 2561

โครงการมอบหนังสือชุด ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY


               ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด จัดโครงการมอบหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY  (BE WHAT YOU LOVE)”  ผนวกหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา 437 แห่ง และหอสมุดเมือง (Bangkok City Library) ของกรุงเทพมหานครมูลค่ารวม 7 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยก้าวทันโลกยุค 4.0 โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561  เวลา 08.45 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ได้รับเกียรติจาก นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ และนำส่งต่อให้กับ นางฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และนายโสภณ สุดเอียด ผู้แทนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนและหอสมุดเมือง (Bangkok City Library) ของกรุงเทพมหานคร

                ในโอกาสนี้มีการจัดแสดงบนเวทีโดยผ่านการ ร้อง เล่น เต้นรำ จากแดนนี่ดรีมส์ ตัวแทนเหล่าอิ๊ดจากดินแดน IDBY จากหนังสือชุด "ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY” ที่จะมอบให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดและส่งต่อแนวคิดการส่งเสริมให้กล้าที่จะเป็นในสิ่งที่ตนเองรัก (BE  WHAT YOU LOVE) ให้บุคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของนิทานและนำหนังสือนิทานกลับไปประยุกต์ใช้งานกับการเรียนการสอนกิจกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนภายในโรงเรียนหรือในชุมชนต่อไป

                ภายในงานยังมีการจัดฐานกิจกรรมมีทั้งหมด 3 ฐาน  ซึ่งเมื่อคุณครูและบรรณารักษ์ร่วมกิจกรรมแล้ว สามารถต่อยอดกิจกรรมจากนิทานที่ใช้อ่านให้เด็กฟังด้วยตนเองได้ โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในโรงเรียนหรือในชีวิตประจำวัน

 

ฐานกิจกรรมที่ 1. ฐานลูกเต๋าสั่งได้

จุดประสงค์  >> การมุ่งเน้นให้เด็กรู้จักคำศัพท์ ตระหนักรู้ตัวหนังสือ รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับความสนุกสนานจากการฟังวรรณกรรมหรือนิทาน ตัวกิจกรรมเน้นให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักของกิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

ฐานกิจกรรมที่ 2. ฐานร้อง เล่น เต้นตามนิทาน

จุดประสงค์  >> ใช้นิทานหรือเพลงประกอบนิทานเป็นสื่อในการมุ่งเน้นให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ ซึ่งจังหวะและดนตรีที่ใช้ประกอบได้แก่ เสียงปรบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ เคาะเหล็ก ผ้า หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

 

ฐานกิจกรรมที่ 3. อยู่ที่ไหนในดินแดนอิ๊ดบี้

จุดประสงค์  >> ใช้นิทานเป็นสื่อในการมุ่งเน้นให้เด็กได้ฟัง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ของหลักของกิจกรรมเสริมประสบการณ์

                ในส่วนของการแสดงบนเวที และกิจกรรมต่อยอดการสอนทั้ง 3 ฐาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบหนังสือชุด “ท่องโลกจินตนาการกับ IDBY (BE  WHAT YOU LOVE)”  ผนวกหนังสืออ่านเสริมนอกเวลาเรียน สร้างสรรค์โดยทีมงานมืออาชีพ ผู้สร้างกิจกรรม “กุ๋งกิ๋ง” ที่พ่อแม่ผู้ปกครองคุ้นเคยกันดี โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก ช่วยค้นพบตัวตนของตนเองว่า มีความชอบแบบไหน และต่อยอดกลายเป็น “ความฝัน” ที่เขามีหน้าที่จะต้องก้าวไปข้างหน้า เพื่อทำฝันให้เป็นจริงต่อไป

                ทางเจ้าภาพได้ใช้งบประมาณกว่า 7 ล้านบาท ในการจัดทำหนังสือนิทานชุด 2 ภาษา ที่เหมาะแก่เด็กปฐมวัย ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดโครงการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 9 แล้ว นอกจากจะมีพิธีมอบหนังสือแล้วนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน อาทิ นิทรรศการหนังสือนิทาน และอบรมวิธีการบูรณาการถ่ายทอดแนวคิดการเล่านิทานแบบ “BE WHAT YOU LOVE” ให้แก่ ครู บรรณารักษ์ และบุคลากรด้านการศึกษาทุกท่านได้นำไปต่อยอดการเรียนรู้ในห้องเรียนและในห้องสมุด

                การจับมือกันระหว่างธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และกรุงเทพมหานคร เป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งเพื่อช่วยสืบสานการเป็นมหานครแห่งการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพผ่านการบูรณาการแนวคิด “BE WHAT YOU LOVE” กับการเรียนการสอน นำไปสู่การค้นพบตัวตนและสิ่งที่ชอบ เป็นเยาวชนที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา มีคุณธรรม และมีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก

Share: | View : 838