โครงการหนังสือ เด็กน้อยท่องโลกกว้างกับนิทานสองภาษา : ผนวกชุด กิจกรรมสิ่งแวดล้อมรอบตัว

โครงการหนังสือ เด็กน้อยท่องโลกกว้างกับนิทานสองภาษา

หัวใจของการจัดกิจกรรมมอบหนังสือจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ได้ หากไม่รับการสนับสนุนและความเข้าใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้  ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงขอคัดย่อคำกล่าวของแต่ละท่าน  ที่กล่าวบนเวทีกการจัดงาน ในปี 2556 ถึงความตั้งใจ และจุดมุ่งหมายหลักในการทำงาน  เผื่อเผยแพร่ ดังนี้

 

คำกล่าว ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

            “ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านร่วมกัน และได้มอบหนังสือดีมีคุณภาพแก่กรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบของละครร้องบนเวที เพื่อให้คณะครูและบรรณารักษ์  ได้รับชมเป็นตัวอย่างของการถ่ายทอดและพัฒนาการเรียนการสอน ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น และอย่างกว้างขวางต่อไป”

 

คำกล่าว คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

 

            “การค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ทางการศึกษา ปัจจุบันมีช่องทางให้เด็กได้หาความรู้อยู่มากมาย หนึ่งในนั้น ที่สำคัญคือ “ห้องสมุด”  ดังนั้นห้องสมุดของแต่ละโรงเรียน ควรมีหนังสือที่ดี มีประโยชน์ ที่สามารถเติมเต็มความรู้ ให้กับนักเรียนได้อย่างพอเพียง”
 

คำกล่าวของ พิง ลำพระเพลิง นักเขียน-นักแสดงอิสระ

 

            ทั้งนี้ ยังมีความรู้สึกของ คุณภูพิงค์ พังสะอาด นักเขียน นักแสดง และผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง เจ้าของนามปากกา   “พิง ลำพระเพลิง”  ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมปี 2557  โดยนำการแสดงชุด “คนกระบอก”   เพื่อสื่อความหมายถึงการอ่านการเขียนของเด็กไทยขณะนี้อย่างแยบยล 

 

 

“ผมรู้สึกดีใจที่มีนิทาน 2 ภาษา ตอนเป็นเด็กหาอ่านไม่ได้ ผมว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีมาก ได้รู้ศัพท์  พร้อมเห็นภาพประกอบ จะยิ่งช่วยในการจำ แถมมาในช่วงวัยกำลังจำด้วย ยิ่งฝังแน่นในสมอง เหมาะแก่การก้าวไปสู่เออีซีครับ”

          

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ