โครงการหนังสือเงินทองของมีค่า

ชุด พัฒนาคุณค่าชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

27 มีนาคม 2561

โครงการหนังสือเงินทองของมีค่า

ธนาคารกรุงเทพ ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมจัดโครงการมอบหนังสือเงินทองของมีค่า ชุด พัฒนาคุณค่าชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนในสังกัด กทม.

Share: | View : 1,003