ประกาศผลคัดเลือกต้นฉบับที่ผ่านเข้ารอบตัดสินจำนวน 5 เรื่อง

หลังจากคณะกรรมการร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกต้นฉบับ จึงลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ได้ต้นฉบับที่ผ่านเข้ารอบตัดสินจำนวน 5

02 กันยายน 2559

ประกาศผลคัดเลือกต้นฉบับที่ผ่านเข้ารอบตัดสินจำนวน 5 เรื่อง

โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 5 (NON-FICTION)

 

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประกวดโครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 5 งานเขียนประเภทสารคดี (NON-FICTION) โดยมุ่งเน้นยึดหลักเพื่อการสนับสนุนนักเขียนสตรีไทยที่สร้างสรรค์ผลงานเขียนเป็นอย่างดีเลิศ และมีความประณีตเพียงพอที่จะแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ไปให้ทั่วโลกได้ชื่นชมโดยการประกวดครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด 13 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. ชูกลิ่น ผู้ให้แรงบันดาลใจ
2. พระพุทธศาสนา ธรรมะที่ไม่มีวันตาย และเรื่องน่ารู้
3. พลอยใสเม็ดทรายละเอียดแสนงาม
4. AmeRICA Study! ห้าปีที่ฉันเปลี่ยน
5. ชีวิตหนูในมือแม่ และชีวิตแม่ในมือหนู
6. ราชสำนักฝ่ายใน
7. หัวใจต้นแบบ
8. ขาเทียมเปลี่ยนชีวิต
9. บันทึกชาวดง
10. มนุษย์แม่
11. บันทึกไม่ลับ...จากความบ้า
12. ขังหญิง
13. ขวดน้ำหอมในมือเธอ

และหลังจากคณะกรรมการร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกต้นฉบับ จึงลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ได้ต้นฉบับที่ผ่านเข้ารอบตัดสินจำนวน 5 เรื่องดังต่อไปนี้

1. ชูกลิ่น ผู้ให้แรงบันดาลใจ
2. พลอยใสเม็ดทรายละเอียดแสนงาม
3. สองชีวิตหนึ่งใจ
4. บันทึกชาวดง
5. ขังหญิง

สำหรับการตัดสินผลงานจะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2559 และประกาศผลรางวัลในเดือนกรกฎาคม ที่จะถึงนี้

Share: | View : 1,030