ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้ารวมรางวัลชมนาดครั้งที่ 5

ได้มุ่งเน้นยึดหลักเพื่อการสนับสนุนนักเขียนสตรีให้ก้าวสู่สากลเปิดรับผลงานของนักเขียนหญิง

05 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ส่งเข้ารวมรางวัลชมนาดครั้งที่ 5

โครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 5 (NON-FICTION)

 

ตามที่คณะจัดการประกวด “โครงการประกวดรางวัลชมนาดครั้งที่ 5” อันประกอบไปด้วย บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งเน้นยึดหลักเพื่อการสนับสนุนนักเขียนสตรีให้ก้าวสู่สากลเปิดรับผลงานของนักเขียนหญิง ในสโลแกนของรางวัล The Best of Non-Fiction มาตั้งแต่เมื่อสิงหาคม 2558 และสิ้นสุดรับผลงานเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการจำนวน 13 เรื่อง ดังนี้คือ

1. ชูกลิ่น ผู้ให้แรงบันดาลใจ
2. พระพุทธศาสนา ธรรมะที่ไม่มีวันตาย และเรื่องน่ารู้
3. พลอยใสเม็ดทรายละเอียดแสนงาม
4. AmeRICA Study! ห้าปีที่ฉันเปลี่ยน
5 . ชีวิตหนูในมือแม่ และชีวิตแม่ในมือหนู
6. ราชสำนักฝ่ายใน
7. หัวใจต้นแบบ
8. ขาเทียมเปลี่ยนชีวิต
9. บันทึกชาวดง
10. มนุษย์แม่
11. บันทึกไม่ลับ...จากความบ้า
12. ขังหญิง
13. ขวดน้ำหอมในมือเธอ

และทางคณะผู้จัดงานฯ จะดำเนินการส่งต้นฉบับผลงานทั้ง 13 เรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการรอบคัดเลือกผลงาน เพื่อให้ทำการพิจารณา และร่วมกันคัดเลือกต้นฉบับที่สามารถนำส่งไปยังคณะกรรมการรอบตัดสินได้ในลำดับต่อไป

 

Share: | View : 850