เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน

หนังสือรางวัลชมนาดระดับดีเด่น

31 กรกฎาคม 2558

เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน

รางวัลชมนาดระดับดีเด่น The Best of Non-Fiction

เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน ผู้เขียน : อู๋ฮุ่ยเซียง

 

เรื่องย่อ
เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน เป็นเรื่องราวของแพทย์ที่ถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่ เกิดขึ้นจริงเมื่อปี 2550 ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ โดยฝ่ายโจทก์ได้ตั้งข้อกล่าวหาว่า เธอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้คนไข้ถึงแก่ความตาย ตลอดการต่อสู้คดี เธอพยายามพิสูจน์ตนให้คู่กรณีและทุกคนได้เข้าใจข้อเท็จจริง โดยหวังว่าความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจในการทำหน้าที่จะช่วยยืนยันความบริสุทธิ์และคลายเรื่องราวความขัดแย้งให้จบลงด้วยดี

แต่ชีวิตมนุษย์กลับไม่ง่ายเลย อุปสรรคนานาเข้ามาขัดขวางเส้นทางการทำหน้าที่แพทย์ไม่หยุดหย่อน บทพิสูจน์นี้ทำให้แพทย์หญิงท่านนี้ได้เรียนรู้และสัมผัสกับความรู้สึกต่างๆนานา ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาในแต่ละช่วงเหตุการณ์ แต่ในช่วงเวลาอันโหดร้าย สิ่งที่เข้ามาช่วยพยุงให้แพทย์หญิงท่านนี้ยังคงยึดมั่นที่จะทำหน้าที่เพื่อมวลชนต่อไป คือ การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในวงการแพทย์ อัยการ นิติกร และมิตรภาพจากมิตรสหาย ทั้งยังสะท้อนถึงความทรงพลังของสายใยแม่-ลูกภายในครอบครัว และคำสอนของบุพการีที่สามารถฉุดดึงให้คนลุกขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาทดสอบชีวิต ซึ่งผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์และสื่ออารมณ์อย่างตรงไปตรงมา สวยงามและน่าประทับใจ

เขาตราหน้าว่าหมอฆ่าคน เล่มนี้ จะสะท้อนให้คุณได้เห็นว่า หากคลื่นลมมรสุมของชีวิตคือบททดสอบสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า ใครคือผู้ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริง บทสรุปของการฟันฝ่าอุปสรรค ไม่ใช่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ หากแต่เป็นคุณค่าของการยึดหลักอภัยทานในการก้าวผ่านค่ำคืนแห่งฝันร้าย คือสิ่งที่สำคัญและควรค่าแก่การจดจำมากที่สุด

 

พญ.สุดานี บูรณเบญจเสถียร
การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

การทำงานที่ผ่านมา
- แพทย์และประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลแม่จัน ระดับนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
- ประธานงานอนามัยแม่และเด็ก แม่จัน แม่ฟ้าหลวง
- เลขาคณะทำงานด้านพัฒนาระบบบริการ 5 เครือข่าย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง เชียงแสนและเวียงเชียงรุ้ง
- สมาชิก สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว,สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย

Share: | View : 818