สุภา สิริสิงห

สุภา สิริสิงห

ประวัติส่วนตัว :

สุภา สิริสิงห เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2488 เดิมชื่อ สุภา ลือศิริ เกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ณ ตำบลบางจาก อำเภอภาษีเจริญ ธนบุรี

เริ่มทำงานครั้งแรกเป็นครูโรงเรียนราษฎร์แห่งหนึ่ง ก่อนที่จะไปทำงานเป็นเลขานุการในหน่วยงานราชการของรัฐเกือบ 2 ปี ก่อนลาออกไปเรียนปริญญาโท หลังจากนั้นเข้าทำงานที่หนังสือพิมพ์ชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับเด็ก ของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ยุคที่ อนุช อาภาภิรม เป็นบรรณาธิการ ทำได้เพียง 3 ปีก็ลาออกไปทำงานแปลกับบริษัทกับบริษัทประชาสัมพันธ์ของชาวต่างประเทศพักหนึ่ง ก่อนจะมาร่วมงานกับคุณ นิลวรรณ ปิ่นทอง บรรณาธิการหนังสือสตรีสาร ทำสตรีสารภาคพิเศษสำหรับเด็ก ระหว่างปี พ.ศ.2515-2520 พร้อมทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจแบบเรียนของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช ในระหว่างปี พ.ศ.2517-2519 ไปด้วย จากนั้นลาออกมาตั้ง สำนักพิมพ์ชมรมเด็ก ซึ่งจัดพิมพ์เฉพาะหนังสือเด็ก ต่อมาได้ตั้ง สำนักพิมพ์สุวีริยาสาส์น ขึ้นมาแทน ชมรมเด็ก ที่เปลี่ยนบทบาทเป็นบริษัทจัดจำหน่ายหนังสือเด็กโดยมี นายวิริยะ สิริสิงห สามีของเธอเป็นผู้บริหาร ส่วนโบตั๋นซึ่งเป็นคุณแม่ของลูกสาว 2 คน คือ สุวีริยาและ ภาวสุ ทำหน้าที่คัดเลือกต้นฉบับ และใช้เวลาส่วนใหญ่เขียนนวนิยายและเรื่องสำหรับเด็ก

นามปากกา
โบตั๋น

การศึกษา :

 • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่สำเร็จการศึกษา เพราะไม่ยอมทำวิทยานิพนธ์)

รางวัลที่ได้รับ :

เกียรติยศที่ได้รับ

 • รับพระราชทานพระเกี้ยว นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๓


งานที่ได้รับรางวัล

 • นวนิยายเรื่อง จดหมายจากเมืองไทยซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นปี 2512 ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.) ได้รับการแปลมาแล้ว 10 ภาษา
 • จดหมายจากเมืองไทย ได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๑๒ ขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ไผ่ต้องลม ได้รับรางวัลชมเชยประจำปี ๒๕๒๓ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด ได้รับรางวัลชมเชยประจำปี ๒๕๒๔ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • ทองเนื้อเก้า ได้รับรางวัลชมเชยประจำปี ๒๕๒๙ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • ก่อนสายหมอกเลือน ได้รับรางวัลชมเชยประจำปี ๒๕๓๐ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • ลูกไก่แสนสวย ได้รับรางวัลดีเด่นหนังสือเด็กเริ่มอ่าน ประจำปี ๒๕๑๖ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • นกบินไม่ได้ ได้รับรางวัลชมเชยสารคดีสำหรับเด็กประจำปี ๒๕๒๒ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
 • สวนสวรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยหนังสืออ่านสำหรับเด็ก อายุ ๓-๖ ขวบ ประจำปี ๒๕๓๑ จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ผลงาน :

     โบตั๋นเริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ขณะที่ยังเรียนหนังสือที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยผลงานเรื่องสั้นชื่อ ไอ้ดำ ลงในนิตยสารขวัญจิต ใช้นามปากกาว่าทิพเกสร แต่ใช้นามปากกานี้เพียงครั้งเดียวต่อมาใช้นามปากกาโบตั๋น เขียนนวนิยายขนาดสั้นชื่อ น้ำใจ ตีพิมพ์ใน สตรีสาร เมื่อต้นปี พ.ศ.2508 จากนั้นจึงใช้นามปากกานี้เรื่อยมา


งานเขียนครั้งแรก
     นวนิยายเรื่อง “จดหมายจากเมืองไทย” ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารสตรีสาร ระหว่างปี ๒๕๑๑-๒๕๑๒ นวนิยายเรื่องนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและประสบความสำเร็จได้รับรางวัลวรรณกรรมดีเด่นจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกกันว่า “รางวัลซีโต้” หรือ รางวัล “ส.ป.อ.” ประจำปี ๒๕๑๒


ผลงานรวมเล่ม

 • กลิ่นดอกส้ม
 • กว่าจะรู้เดียงสา
 • ก่อนสายหมอกเลือน
 • ดอกไม้ริมทาง
 • ดั่งสายน้ำไหล
 • เพรงกรรม
 • ก่อนสายหมอกเลือน
 • ดั่งหนึ่งเม็ดทราย
 • ไฟในดวงตา
 • กัณหาชาลี
 • ดาวแต้มดิน
 • ไฟฝัน
 • เกิดแต่ตม
 • ตราไว้ในดวงจิต
 • ภาพลวง
 • แก้วตาดวงใจ
 • ตะวันชิงพลบ
 • ไม้ดัด
 • คลื่นเหนือน้ำ
 • จันทร์ข้างแรม
 • ยายหนูลูกพ่อ
 • ความสมหวังของแก้ว
 • ทองเนื้อเก้า
 • ฟ้าชอุ่มฝน (รวมเรื่องสั้น)
 • คืนเหงา
 • แม้นรกมากั้น
 • รอยอดีตคู่ยาก
 • ทิพย์ดุริยาง
 • รุ้งสีชมพู
 • แค่เอื้อม
 • นวลนางข้างเขียง
 • ลูกแม่
 • จดหมายจากเมืองไทย
 • นะหน้าทอง
 • วัยบริสุทธิ์
 • จากผงธุลีดิน
 • น้ำใจ
 • รักวัวให้ผูก รักลูกให้...
 • โฉด
 • บัวแล้งน้ำ
 • สัมปานหัวใจ
 • ซุ้มสะบันงา
 • บ้านสอยดาว
 • สายสัมพันธ์
 • ดงคนดิบ
 • ปลายฝนต้นหนาว
 • สุดแต่ใจจะไขว่คว้า
 • ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก
 • ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
 • เหนือพื้นพสุธา
 • ด้วยสายใยแห่งรัก
 • ไผ่ต้องลม
 • เหยื่อ
 • เรือนทรายชาย
 • ดอกกระถินริมรั้ว
 • เล่ห์
 • แฝดพี่ฝาดน้อง
 • อเวจีสีชมพู
Share: | View : 1,965