เจริญ มาลาโรจน์

เจริญ มาลาโรจน์

ประวัติส่วนตัว :

เจริญ มาลาโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ที่ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจบการศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ได้รับราชการเป็นครู 11 ปี เคยเป็นอาจารย์ภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ แต่งงานเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 กับนางสาวณัฐยาภรณ์ ใจหล้า หรือ "กระถิน" ปัจจุบันมีลูก 2 คน คือ นายรักพล มาลาโรจน์ และนางสาวพิราภรณ์ มาลาโรจน์ เคยได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ ของโรงเรียนศิริมาตย์ฯ ในขณะที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลงานเขียนชิ้นแรกที่เขียนยาวคือ นิราศผาโขง งานชิ้นนี้เขียนกลอนแปดไม่ได้รับการเผยแพร่

นามปากกา
มาลา คำจันทร์

การศึกษา :

 • วิทยาลัยครูเชียงใหม่
 • ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท วิชาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลที่ได้รับ :

 • รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) จากเรื่อง เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ปี 2534
 • ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2556

ผลงาน :

เรื่องสั้นและนวนิยาย

 • ทางที่ต้องเดิน (รวมเรื่องสั้น) 2523
 • หมู่บ้านอาบจันทร์ 2523
 • เด็กบ้านดอย 2524
 • ไอ้ค่อม 2525
 • ลูกป่า 2525
 • นกแอ่นฟ้า 2526
 • วิถีคนกล้า 2527
 • บ้านไร่ชายดง 2528
 • ลมเหนือและป่าหนาว (รวมเรื่องสั้น) 2529
 • ท้าสู้บนภูสูง (เรื่องแปล) 2531
 • เขี้ยวเสือไฟ 2531
 • หุบเขากินคน 2532
 • เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2534
 • สิงหะนาคะ 2534
 • เหรียญเวทมนตร์ 2534
 • แพะขาวแพะดำ (นิทานสำหรับเด็ก) 2534
 • แมวน้อยตกปลา (นิทานสำหรับเด็ก) 2534
 • ฟ้ากว้างเท่าปากบ่อ (นิทานสำหรับเด็ก) 2534
 • ดงคนดิบ 2535
 • ไฟพรางเทียน (รวมเรื่องสั้น) 2535
 • ตำนานบรพพชน(เรื่องเล่าจากตำนาน) 2537
 • เรื่องเล่าจากดงลึก (เรื่องราวจากคำบอกเล่า) 2538
 • เมืองลับแล 2539
 • ใต้หล้าฟ้าหลั่ง 2540
 • ดาบอุปราช 2541
 • สร้อยสุคันธา 2543
 • นางถ้ำ 2545
Share: | View : 2,429