เสกสรรค์ ประเสริฐกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (พ.ศ. 2492 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 นักเขียนรางวัลศรีบูรพา

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ประวัติโดยย่อ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (พ.ศ. 2492 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นอดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา พ.ศ. 2516 นักเขียนรางวัลศรีบูรพา เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา โดยมีชื่อจัดตั้งว่า "สหายไท" ในช่วง พ.ศ. 2518 - 2523 เสกสรรค์มีความเห็นขัดแย้งหลายประการกับกรรมการกลางของพรรคฯ และต่อมาได้แยกตัวออกจากพรรค ฯ และได้รับนิรโทษกรรมในเวลาต่อมาจากคำสั่งที่ 66/2523 ในขณะที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา

 • รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโทมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
 • ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์

งานเขียน

 • การผ่านพ้นของยุคสมัย : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มแรก
 • การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย
 • ข้าวเม็ดน้อย
 • คนกับเสือ
 • คลื่นเสรีภาพ : เรียงความ 6 หัวข้อ
 • ความเรียงคัดสรร พ.ศ. 2531-2540
 • จลาจลทางปัญญา : รวมบทความจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2543-2545
 • จากทะเลถึงดงดอย : เรื่องจริงของคนใช้ชีวิตกลางแจ้ง
 • ดอกไผ่ : เรื่องสั้น
 • เดินที่สูง = The mountains of mind
 • เดินป่าเสาะหาชีวิตจริง : บันทึกคืนวันแห่งราวไพรสู่นาคร
 • ตัวตนและจิตวิญญาณ : รวมบทสนทนาและปาฐกถา
 • ถ้าหากไม่มีวันนั้น : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสี่
 • ทางทากและสายน้ำเชี่ยว : บันทึกการเดินป่าและล่องแก่งต้นน้ำหลังสวน
 • บทบันทึกคัดสรร พ.ศ. 2527-2540
 • บันทึกวรรณกรรม
 • บางอย่างที่หายไป : รวมบทความเกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ
 • ปากคำประวัติศาสตร์ : รวมบทสัมภาษณ์คัดสรร
 • ผู้ชายที่กำลังสูญพันธุ์ : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสอง
 • เพลงเอกภพ : บันทึกคนเดินทาง
 • ฟองเวลา : กาพย์กลอนและคำรำพึง
 • มหาวิทยาลัยชีวิต : บันทึกวันวัยแสวงหาสู่วันคืนแห่งชะตากรรม
 • เมื่อโลกไม่มีประวัติศาสตร์
 • เร่ร่อนหาปลา
 • เรื่องสั้นคัดสรร พ.ศ. 2522-2539
 • ฤดูกาล : เรื่องสั้นเรื่องแรก เขียนในป่า
 • เลียบเลาะชายคาโลก : บันทึกการไปเยือนเทือกเขาหยูหลง และต้นน้ำแยงซี
 • วิหารที่ว่างเปล่า : บันทึกการเดินทางและอ่านหนังสือ
 • สายน้ำและทางช้าง
 • สารคดีคัดสรร พ.ศ. 2535-2540
 • เส้นทางนักประพันธ์ : บทบันทึกความคิดเห็นต่อนักเขียนและหนังสือ
 • ห้วงยามแห่งความพ่ายแพ้ : รวมความเรียง 9 หัวข้อ
 • อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ
 • วันที่ถอดหมวก
 • วันที่หัวใจกลับบ้าน
 • บุตรธิดาแห่งดวงดาว
 • ผ่านพบไม่ผูกพัน
 • ผ่านพ้นจึงค้นพบ
 • โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยโลก
 • เต๋าแห่งประชาธิปไตย (2556)

ประวัติการทำงานและผลงาน

 • ผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516
 • นักรบปฏิวัติ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2518 - 2523)
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณบดีรัฐศาสตร์ (พ.ศ. 2536 - 2538)
 • งานเขียนบทความ เรื่องสั้น สารคดี
 • รางวัลศรีบูรพา (พ.ศ. 2546) ร่วมกับ ธีรยุทธ บุญมี
 • บทภาพยนตร์ 14 ตุลา สงครามประชาชน (พ.ศ. 2544) [1] กำกับโดย บัณฑิต ฤทธิ์ถกล, โดยอิงเนื้อเรื่องจากหนังสือคนล่าจันทร์ ซึ่งเขียนร่วมกับคนอื่น

การทำงานในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ภายหลังการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง พ.ศ. 2553 ยุติลง ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยทำหน้าที่ยกร่างแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาความอยุติธรรม และความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 19 คน ทำงานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ

เกียรติยศ
ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2552

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น จตุตถดิเรกคุณาภรณ์