วิภาส ศรีทอง

วิภาส ศรีทอง

ประวัติส่วนตัว :

วิภาส ศรีทอง เกิดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2513 จังหวัดพัทลุง มีงานเขียนเรื่องสั้นตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ทำงานเขียนและงานศิลปะเรื่อยมา เดือนสิงหาคมปี พ.ศ. 2545 แสดงงานศิลปะและวรรณรูป นิทรรศการวิชวลโพม บทที่สอง ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ปัจจุบันพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ สมรสกับนาตาลี ชไนเดอร์ ชาวออสเตรเลีย

ในปี พ.ศ. 2555 วิภาส ศรีทองได้รับรางวัลซีไรต์ จากนวนิยายเรื่องคนแคระ ต่อมาปีพ.ศ. 2556 ได้รับเชิญร่วมอภิปรายบนเวทีในงานมหกรรมวรรณกรรมคูลเลอร์ ลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และงานมหกรรมวรรณกรรมแห่งชัยปุระ ประเทศอินเดียเมื่อปีพ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นมหกรรมวรรณกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

การศึกษา :

จบชั้นประถมจากโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
เรียนชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนพัทลุง เพียงปีเศษก็ลาออกสอบเทียบและย้ายตามครอบครัวมาอยู่กรุงเทพฯ
เข้าเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนสารวิทยา ลาออกจากโรงเรียนในปีถัดมา เรียนด้วยตนเองจนจบมัธยมปลายผ่านการศึกษานอกระบบ ก่อนสอบเอ็นทรานซ์เข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลาออกในปีสุดท้ายของการศึกษา

รางวัลที่ได้รับ :

 • รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นไทยไรเตอร์ จากเรื่อง 'ดอกแก้ว' ประจำปี พ.ศ. 2543
 • รางวัลชมเชย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย และรางวัลพิจารณ์เรื่องสั้นมหาวิทยาลัยหอการค้า จากเรื่อง 'ความเรียงเรื่องวงกลม' พ.ศ. 2545
 • รางวัลเรื่องสั้น มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช จากเรื่องสั้น 'ดุษณีภาพ' พ.ศ. 2545
 • รางวัลซีไรต์ประเภทนวนิยาย จากเรื่อง นวนิยายคนแคระ ประจำปี 2555

 

ผลงาน :

 • vagabond (2543) รวมบทกวี(ทำมือ)ภาษาอังกฤษ
 • รวมเรื่องสั้นแมวเก้าชีวิต (2545)
 • กราฟฟิติ (Graffiti) (2545) รวมบทกวีภาษาอังกฤษ
 • รวมเรื่องสั้นเวลาล่วงผ่านอุโมงค์ (2551)
 • วรรณรูปตรึงตากลบท (2554)
 • นวนิยายคนแคระ (2555) และเป็นนวนิยายรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2555
 • นวนิยายหมาหัวคน (2555) เข้ารอบลองลิสต์รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558
 • นวนิยายหลงลบลืมสูญ (2558) เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558
Share: | View : 2,109