วิมล ไทรนิ่มนวล

วิมล ไทรนิ่มนวล

ประวัติส่วนตัว :

วิมล ไทรนิ่มนวล (เกิด พ.ศ. 2498) เป็นชาวอำเภอบางเลน จ.นครปฐม เคยรับราชการเป็นครูอยู่ 10 ปี แล้วลาออก เคยทำงานเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ทานตะวัน และเป็นบรรณาธิการสมทบบริษัท ต้นอ้อ จำกัด พร้อมกับสร้างสรรค์งานวรรณกรรม ​และ​ต่อมา​เขา​ได้เบนชีวิตของ​เขาเข้าสู่การเมือง ​โดยครั้งแรกอยู่​ในทีมกลุ่มมดงาน ดร. พิจิต รัตตกุล ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในสังกัดพรรคถิ่นไทย ​เมื่อปี พ.ศ. 2539-2543 ​จนเมื่อปลายปี.2550 เขาก็ประกาศตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรค ดุลยภาพ

วิมล ไทรนิ่มนวลเริ่มมีผลงานการประพันธ์เมื่อยังศึกษาอยู่ และผลงานเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่ออายุ 27 ปี นับแต่นั้นมาเขามีผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรมทั้งประเภทนวนิยายและเรื่องสั้น ผลงานเรืองเด่นคือ งู คนทรงเจ้า (ได้สร้างเป็นภาพยนตร์) และ อมตะซึ่งเป็นนวนิยายรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2543

การศึกษา :

การศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รางวัลที่ได้รับ :

 • รางวัลซีไรต์ประเภทนวนิยาย จากเรื่อง อมตะ พ.ศ.2543

ผลงาน :

ผลงาน

 • แมงมุมอ้วน (เรื่องสำหรับเด็ก) พิมพ์ พ.ศ. 2525
 • กระแสลมที่พัดกลับ (รวมเรื่องสั้น) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2526
 • งู (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2527 เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2531
 • คนจน (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2530
 • คนทรงเจ้า (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2531 และถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ปี พ.ศ. 2532
 • โคกพระนาง (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2532
 • วันฟ้าหม่น (รวมเรื่องสั้น) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2533
 • ผู้ไขว่คว้า (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2534
 • ดวงเดือนในห้วงน้ำ (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2534
 • นิกส์เอดส์ (รวมเรื่องสั้น) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2538
 • จ้าวแผ่นดิน (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2539 และเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2540
 • อมตะ (นวนิยาย) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2543 และเป็นนวนิยายรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2543
 • ความฝันของผีเสื้อ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2546
 • วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ( นวนิยาย ) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2552 และเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2552
 • โลกใต้เปลือกตา ใต้เปลือกตาโลก (กวีนิพนธ์) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559
Share: | View : 1,910