สรจักร ศิริบริรักษ์

สรจักร ศิริบริรักษ์

ประวัติส่วนตัว :

     เภสัชกร สรจักร ศิริบริรักษ์ หรือรู้จักกันในนาม สรจักร เป็นนักเขียนเรื่องสั้นแนวเขย่าขวัญ ได้รับฉายาว่าเป็น สตีเฟ่น คิง เมืองไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากผลงานเรื่องสั้นแนวเขย่าขวัญแล้ว ยังเขียนหนังสือสารคดีเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์ และโภชนาการอีกด้วย
 

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

     ได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านด้วยดี มีการพิมพ์ซ้ำทุกเล่ม เช่นศพใต้เตียง ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำเป็นครั้งที่ 27 ศพท้ายรถครั้งที่ 26 ฯลฯ รายงานผลการวิเคราะห์กลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นแนวหักมุมจบของสรจักร ศิริบริรักษ์ โดยผู้วิจัยนายวัฒนา ขัติวงษ์ และคณะกล่าวว่า งานเขียนมีจุดเด่นตรงที่ “กระชับ หักมุม มีเหตุผลในตัว และที่สำคัญที่สุด ความรู้วิชาการต้องเป็นจริง อ้างอิงได้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่าน พร้อม ๆ กับการได้รับความเพลิดเพลินในอรรถรส..... “ ปทุมวดี ล้ำเลิศ[5] ได้ทำการศึกษาเชิงวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในเรื่องสั้นแนวฆาตกรรมของสรจักร ศิริบริรักษ์

     งานเขียนของสรจักร จำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม คือวรรณกรรมเรื่องสั้น งานเขียนอาชญคดี งานเขียนด้านสุขภาพ และงานเขียนจิปาถะ แต่ที่ทำให้เขามีชื่อเสียง เป็นผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้น กับ งานเขียนอาชญคดี

     ผลงานเรื่องสั้นของสรจักรมีประมาณ 200 เรื่อง สำนักพิมพ์มติชนได้นำมารวมเล่มเป็นชุด เรียกกันว่า “สามศพ สามผี สามวิญญาณ” ดังนี้

- ชุดสามศพ ประกอบด้วยรวมเรื่องสั้น 3 เล่มคือ ศพใต้เตียง ศพข้างบ้าน และ ศพท้ายรถ

- ชุดสามผี ประกอบด้วยรวมเรื่องสั้น 3 เล่มคือ ผีหัวเราะ ผีหัวขาด และ ผีหลอก

- ชุดสามวิญญาณ ได้แก่วิญญาณครวญ คนสองวิญญาณ

ผลงานที่ได้สร้างเป็นละครโทรทัศน์ คือ อำพรางอำยวน เป็นละครแนวลึกลับจบในตอน ออกอากาศทุกคืนวันอังคารหลังละครภาคค่ำ ทาง 7 สี ปี 2538-2539

 

Share: | View : 568