สร้อยแก้ว คำมาลา

สร้อยแก้ว คำมาลา

ประวัติส่วนตัว :

      สร้อยแก้ว คำมาลา เป็นนักเขียนสาวจากเมืองเหนือ เกิดและเติบโตที่อำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมปลายได้เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย สร้อยแก้ว คำมาลา เป็นคนที่รักการขีดเขียนมาตั้งแต่เด็ก เธอเริ่มต้นเขียนหนังสือในรูปของบทกวี เรื่องสั้นลงในนิตยสารวันรุ่นในช่วงเรียนมัธยม และเมื่อเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา เธอก็เริ่มมีผลงานลงตีพิมพ์ในหน้านิตยสาร ปี ๒๕๓๘ เรื่องสั้น “ถนนสีเหลือง” เรื่องสั้นเรื่องแรกของเธอตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เซคชั่นจุดประกาย และจากนั้นก็เริ่มมีผลงานทั้งเรื่องสั้น บทกวี ความเรียง ทยอยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี ๒๕๔๑ เรื่องสั้น “เดียวดาย” ได้รับการประดับช่อการะเกดจากสุชาติ สวีสดิ์ศรี บรรณาธิการ และในปี ๒๕๔๕ รวมเรื่องสั้น “ความอ่อนไหวของชีวิต” เข้ารอบ ๑๕ เล่มสุดท้ายรางวัลช่อปาริชาติ เธอยังมีผลงานบทกวีตีพิมพ์ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์เป็นระยะด้วย

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลลูกโลกสีเขียว ประจำปี 2551, รางวัลช่อการะเกด

ผลงาน :

  • ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, ความเรียง, วรรณกรรมเยาวชน
  • ผลงานเด่น เพราะคิดถึง...
  • ผลงานรวมเล่ม บันทึก บทกวี และความเรียง : หอมกลิ่นภูเขา, เพราะคิดถึง..., จากวันที่ผันเปลี่ยน, รวมเรื่องสั้น : ยังมีความรักหนึ่ง, ความอ่อนไหวของชีวิต, ประตูสายรุ้ง, บางฉากของความรัก, วรรณกรรมเยาวชน : ลาก่อนนางฟ้า, ความเรียง : เกร็ดชีวิตผู้ติดเชื้อ HIV 44 คน
Share: | View : 746