สมใจ สมคิด

สมใจ สมคิด

ประวัติส่วนตัว :

                เกิดที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จบชั้นประถมศึกษา ร.ร. วัดสำเร็จ มัธยมศึกษา ร.ร.วิชาธร จบ ป.กศ.สูง เอกคณิตศาสตร์ วค.นครศรีธรรมราช จบปริญญาตรี และปริญญาโท เอกภาษาไทย มสธ. เคยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ร.ร.กงหราพิชากร จ.พัทลุง เป็นครูสอนภาษาไทย ร.ร.พรหมคีรีพิทยาคม จ.นครศรีธรรมราช

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโทมหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลพานแว่นฟ้า : บทกวี รีรีข้าวสาร-ลาน อบต., รางวัลแว่นแก้ว : สารคดีเรื่อง เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้, ปี 2547 ได้รับโล่เกียรติยศนักกลอนตัวอย่าง จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศ, ปี 2556 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงาน :

  • ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, สารคดี
  • ผลงานเด่น สารคดี : เมื่อฉันลงมือปลูกต้นไม้, นวนิยาย : บ้านหลังใหญ่, รวมเรื่องสั้น : เสียงกาในกำแพง, มรสุมและรอยเท้า, รวมบทกวี : วัยดรุณสุนทรีย์
  • ผลงานรวมเล่ม นวนิยาย : ในหุบถังแดง, ทุ่งข้าวทะฝัน, รวมเรื่องสั้น : แมวบนเกาะ, รวมบทกวี : รากนับร้อยรอยนับแสน, ผีเสื้อปีกเสี้ยว
  • พ.ศ. 2521 บทกวีชิ้นแรกชื่อ “รำพึง” ตีพิมพ์ใน “วิทยาสาร”
  • พ.ศ. 2522 เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ “หลังเวที” ตีพิมพ์ใน “คุรุปริทัศน์” เรื่องสั้น “วีรชนนิรนาม” “ผ้าพับ” ปัจจุบัน เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Share: | View : 799