นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

       สอน  กล้าศึก : ผู้คืนลมหายใจให้แผ่นดิน (ผู้คนใกล้สูญพันธุ์) (รางวัลชมเชยการประกวดสารคดี คนค้นฅน ประจำปี 2547 ในชื่อวุฒิชัย เขียนประเสริฐ), คาบโลกย์คาบธรรม (รางวัลที่ 3 ประเภทสารคดี-ปรัชญาและศาสนารางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประจำปี 2547), ห่างไกลไม่ห่างกัน (รางวัลชมเชย ประเภทความเรียงเชิงทัศนะ รางวัลรักลูกอวอร์ด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2550), ควันไฟและสายรุ้ง (เข้ารอบสุดท้าย รางวัลนายอินทร์อวอร์ด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551),  เสน่หา...วาวี (รางวัลชมเชย สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2556)

ประวัติส่วนตัว :

     เขียนคอลัมน์ “ริมรั้วหัวใจ” และ “ใต้แสงจันทร์ฉาย” ที่นิตยสารขวัญเรือน ยาวนานถึง 15 ปี จนกระทั่งนิตยสารขวัญเรือนปิดตัวลง เมื่อปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังกหวัดนนทบุรีและยังคงเขียนหนังสือต่อไป