วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

ประวัติส่วนตัว :

      เกิดในครอบครัวชาวสวนยาง ที่หมู่บ้านคลองชะมวง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เริ่มต้นชีวิตนักเขียนจากงานกวี ในนามปากกา “เคียวจันทร์ คมแสงไท” บทกวีได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี 2539 จากนั้นมีงานเขียนตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่อสม่ำเสมอ เคยทำงานประจำกับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ช่วงหนึ่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและสิ่งพิมพ์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดีและมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร

การศึกษา :

     การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลที่ได้รับ :

     รางวัล “วรรณกรรมแม่น้ำโขง” (MERLA) ของกองทุนวรรณกรรมลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ปี 2560, ให้ความรักนำทาง รางวัลชนะเลิศ “เซเว่นอวอร์ด” ปี 2549, แสงใต้ในมรสุมรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปี 2551, แผ่นดินนี้ที่อีกฟาดเขา รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “เวเว่นบุ๊คอวอร์ด” ปี 2554, อีสานบ้านเฮา รางวัลดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556

ผลงาน :

  • ประเภทงานเขียน สารคดี
  • ผลงานเด่น ให้ความรักนำทาง, แสงใต้ในมรสุม, แผ่นดินนี้ที่อีกฟากเขา, อีสานบ้านเฮา
  • ผลงานรวมเล่ม คนรามัญ ปั้นดินปั้นชีวิต, เลียบดอยยาว เล่าชีวิตคนเมี่ยนและป่าภูสัน, คนฟังเลียงปลา ภูมิปัญญาพรานทะเลแห่งจะนะ, ผองชีวิตในป่าทาม : ป่าชายเลนน้ำจืดของแผ่นดินอีสาน
Share: | View : 1,456