วีระ สุดสังข์

วีระ สุดสังข์

ประวัติส่วนตัว :

      วีระ สุดสังข์ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลและสโมสรนักเรียนภาคอีสาน เขาสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยลัยมหาสารคาม จากนั้นรับราชการครูที่ศรีสะเกษ ตำแหน่งและวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ได้รับการยกย่องเป็นครูดีเด่นตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ เขาเขียนคอลัมน์ประจำสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน ประเภทงานเขียนได้รับรางวัล เช่น บทกวี “ไม้ล้ม” (รางวัลชมเชยสมาคมภาษาและหนังสือปี 2542) บทกวีชุด “ข้าพเจ้าจึงกล้าสารภาพ” (รางวัลชมเชยเซเว่นบุ๊คอวอร์ดปี 2547) และในฐานะนักแต่งเพลง ยังได้รบรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2551 ในประเภทคำร้องเพลงไทยลูกทุ่งยอดเยี่ยม และประเภทเพลงไทยลูกทุ่งยอดเยี่ยมจากเพลง “เสียงแคนจากแมนชั่น” เขาแจ้งเกิดบนถนนนักเขียนจากบทกวีที่ตีพิมพ์ในมติชนรายวัน ปี 2524 ชื่อ “คำสั่งพ่อ” ด้วยนามปากกา “ฟอน ฝ้าฟาง” และนามปากกานี้ก็ถูกใช้มาจนถึงเมษายน 2544 จึงประกาศเลิกใช้ แนวที่เขาเขียนเป็นเรื่องชีวิต วัฒนธรรม ความรู้ ความคิดด้านการศึกษา การบ้านการเมือง ส่วนใหญ่เป็นงานสัจนิยมมากกว่างานจินตนิยม ผลงานถือว่ามีคุณค่าเพราะบันทึกรวบรวมเรื่องราวชีวิตของคนอีสาน โดยเฉพาะคนชาติพันธุ์ที่มีอยู่หลายกลุ่ม ทุกวันนี้เขายังนำเวลาที่ว่างไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจทั่วประเทศ

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลที่ได้รับ :

      ศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์ (วรรณกรรมร่วมสมัย) ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รางวัลชมเชยสมาคมภาษาและหนังสือประจำปี 2542, รางวัลรวมบทกวีชมเชยเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประจำปี 2547, รางวัลคมชัดลึกอวอร์ด ประจำปี 2551 (ประพันธ์เพลง)

ผลงาน :

  • ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, นวนิยาย, บทกวี, ความเรียง
  • ผลงานรวมเล่ม รวมเรื่องสั้น : 1986 เหตุกรณ์ที่ท่าช้าง, ความไม่เอาไหนของคนไม่เอาไหน, ดอกไม้ที่ผลิ (ไม่) บาน (เรื่องสั้นเยาวชน), นวนิยาย : บันทึกครูนอกคอก, ลูกชายพญาช้างเผือก (นิทานชาวกวย), ซากศพข้างถนน (เรื่องสั้นขนาดยาว), รวมบทกวี : ฟ้าไกลจะไต่ฟ้า, สารคดี : ชีพจรแห่งท้องทุ่ง, กวย : ชนกลุ่มน้อยจากลุ่มแม่น้ำโขงถึงลุ่มแม่น้ำมูล, บทความวิชาการ : การคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
Share: | View : 1,235