นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

   รางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2550, รางวัลชมเชยประเภทสารคดี สพฐ. กระทรวงศึกษาธการ, รางวัลเรื่องสั้นดีเด่นสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

ประวัติส่วนตัว :

     วัฒน์ วรรลยางกูร มีผลงานงานหลากหลายรูปแบบ เมื่ออยู่ประถม 7 เริ่มแต่งกลอนครั้งแรกเป็นกลอนรัก ต่อมาก็เริ่มส่งผลงานเผยแพร่ทั้งบทกวีและเรื่องสั้น โดยประสบผลสำเร็จด้วยเรื่องสั้นในหนังสือ “ยานเกราะ” ต่อมาก็มีผลงานกวีในนิตยสารชัยพฤกษ์ หลังจากนั้นเขาเป็นนักเขียนที่มีผลงานสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วงเข้าป่าหลังเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา หรือออกจากป่าแล้วก็ตาม ผลงานมากมาย อาทิ บนเส้นลวด (ภาษาญี่ปุ่น) เรื่องสั้น “ลึกในหัวใจแม่” “ก่อนถึงดวงดาว” บทกวี “กล้วยหาย” (ภาษาอังกฤษ) และเรื่องสั้น “สาวน้อยตกน้ำในฤดูหนาว” (ภาษาเยอรมัน) เขาเคยทำธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างกับภรรยาที่ จ.กาญจนบุรีอยู่ระยะหนึ่ง แล้วกลับไปทำงานนิตยสารอีก เช่น คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ “ผู้จัดการรายวัน และบรรณาธิการบริหารนิตยสาร GOOD LIFE เนื่องจากเคยแต่งเพลงให้คนอื่นร้องไว้หลายเพลง จึงทดลองแต่งและเป็นนักร้องออกเทปเพลงชุด “แรงบันดาลใจ” ของตนเองด้วย เขาเคยเป็นคอลัมนิสต์ในเครือมติชน เนื่องจากเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมือง และปฏิเสธอำนาจของคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ด้วยการไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงอยู่ระหว่างการลี้ภัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา