นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

ประวัติส่วนตัว :

     วิสา คัญทัพ กวี นักเขียนเรื่องสั้น นักแต่งเพลง มีชื่อเสียงมากในยุคดอกไม้บานร้อยดอก (พ.ศ. 2516-2519) เป็นเจ้าของวลี “เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” ในยุคนั้นเขาเคยถูกจับเป็น  ใน 1ส ขบถเรียกร้องรัฐธรรมนูญ วิสา คัญทัพ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาต่อที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลงานด้านบทกวีเป็นที่รู้จักดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ด้วยบท “เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนย่อมเป็นแผ่นดิน” และมีผลงานต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เป็นเจ้าของบทกวี “แด่น้องผู้หิวโหย” และมีผลงานที่รวมเล่มแล้วทั้งบทกวีและเรื่องสั้นอยู่พอสมควร ในระยะหลัง ๆ มีผลงานด้านการแต่งเพลงมากขึ้น