วิรัตน์ โตอารีย์มิตร

วิรัตน์ โตอารีย์มิตร

ประวัติส่วนตัว :

      วิรัตน์ โตอารีย์มิตร สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีผลงานเขียนความเรียงปรากฏในคอลัมน์ต่าง ๆ ประจำนิตยสารหลายเล่ม โดยได้รับความสนใจจากผู้อ่านด้วยมุมมองหลากมิติที่มีต่อโลกและสังคมปัจจุบัน นามปากกาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ปลาอ้วน และ ญามิลา ปัจจุบันพำนักอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดอุทัยธานี โดยทำร้านหนังสือชื่อร้าน Booktopia เป็นทางเลือกเพื่อนักอ่านวรรณกรรมด้วย

การศึกษา :

     การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

  • ประเภทงาน ความเรียง
  • ผลงานรวมเล่ม  บอกเธอ บอกเขา รักของเราจะเก่าและแก่ไปด้วยกัน (พ.ศ. ๒๕๔๘), ชีวิตคือ ๒ + ๒ = ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘), คนเล็ก ๆ ที่หายตัวได้ (พ.ศ. ๒๕๔๘), Lazy Sunday (พ.ศ. ๒๕๔๘), ลมตะวันออกที่บินไปกับปีกตะวันตก (พ.ศ. ๒๕๔๘), จดหมาย ๓๖ ฉบับ ๑ ล้านความรักและโลกใบนี้ (พ.ศ. ๒๕๔๗), การเดินทางอยู่กับที่ (พ.ศ. ๒๕๔๗), คนเป็นของฟ้า และเวลาของเรามีน้อย (พ.ศ. ๒๕๔๗), ครึ่งจริง ครึ่งฝัน และพระจันทร์ของคนหนุ่ม (พ.ศ. ๒๕๔๖), บ้านหลังเดียวกัน (พ.ศ. ๒๕๔๖), รักเล่มเล็ก (พ.ศ. ๒๕๔๖), ปลา (อ้วน) ว่ายกวนน้ำ (พ.ศ. ๒๕๔๕), วัน เดือน ปี (พ.ศ. ๒๕๔๔), เรียงความ (พ.ศ. ๒๕๔๔), คล้องแขนเดิน (พ.ศ. ๒๕๔๔), บทเพลงของเธอ (พ.ศ. ๒๕๓๗), ตัวโน้ตแตกแถว (พ.ศ. ๒๕๓๕)
Share: | View : 804