วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

ประวัติส่วนตัว :

      ดร. วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร เป็นนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย มัธยมวัดเบญจมบพิตร และพณิชยการพระนคร ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้เข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์และเริ่มเขียนหนังสือปี ๒๔๙๒ จึงไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ได้ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยควีน สแลนด์ ออสเตรเลีย ต่อด้วยปริญญาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันสังคมศาสตร์ เนเธอร์แลนด์ และปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา รับราชการที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วโอนไปเป็นเศรษฐกรเอกสภาพัฒนาฯ ก่อนจะไปเป็นผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างปี ๒๕๑๖ – ๒๕๒๑ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานกระสอบ การทรวงการคลัง จากนั้นไปเป็นนักวิจัยที่สถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษาที่สิงคโปร์ แล้วกลับมาเป็นรองผู้อำนวยการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สินเอเชียฯ ระหว่างปี ๒๕๒๗ – ๒๕๓๒ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และประธานสาขาเศรษฐศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เมื่อปี ๒๕๔๓ ดร. วิชิตวงศ์ เขียนหนังสือกว่า ๖๐ เล่ม ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ อีกสาวนหนึ่งเป็นสารคดี ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ

การศึกษา :

     การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก Harvard Univer, USA

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

  • ประเภทงานเขียน สารคดี,ชีวประวัติ, อัตชีวประวัติ, เรื่องสั้น, ตำรา
  • ผลงานเด่น วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุดพลนิกรกิมหงวนฯ, นักเรียนเนเธอร์แลนด์, ย้อนไปข้างหลัง, ตำนานเสรีไทย
  • ผลงานรวมเล่ม

๑. พ.ศ. ๒๕๕๒ อัตชีวประวัติ “ไม่สิ้นแสงตะวัน” สำนักพิมพ์แสงดาว

๒. พ.ศ. ๒๕๕๑ สารคดี “ทวนอดีต” สำนักพิมพ์แสงดาว

๓. พ.ศ. ๒๕๕๐ สารคดี “กว่าที่จะมาถึงวันนี้” สำนักพิมพ์แสงดาว

๔. พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมเรื่องสั้น “รุ้งมีหลายสี” สำนักพิมพ์วศิระ

๕. พ.ศ. ๒๕๔๗ สารคดี “ราชทูตแห่งกรุงสยาม” สำนักพิมพ์แสงดาว

๖. พ.ศ. ๒๕๔๖ สารคดี “ตำนานเสรีไทย” สำนักพิมพ์แสงดาว (รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ)

๗. พ.ศ. ๒๕๔๕ อัตชีวประวัติ “นักเรียนเนเธอร์แลนด์” สำนักพิมพ์แสงดาว (รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ)

๘. พ.ศ. ๒๕๔๔ สารคดี “วิวัฒนาการสังคมไทยกับหัสนิยายชุดพลนิกรกิมหงวนฯ” สำนักพิมพ์แสงดาว (รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ)

๙. พ.ศ. ๒๕๔๔ อัตชีวประวัติ “ย้อนไปข้างหลัง” สำนักพิมพ์ดอกหญ้า (รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด)

๑๐. พ.ศ. ๒๕๔๓ อัตชีวประวัติ “เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สำนักพิมพ์แสงดาว ฯลฯ

Share: | View : 1,128