นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลหนังสือรวมเรื่องสั้นดีเด่นสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลผู้ผลิตผลงานดีเด่นเพื่อเยาวชน ปี 2524, รางวัลชมเชยเรื่องสั้นจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

ประวัติส่วนตัว :

     ดร. วิชัย เชิดชีวิศาสตร์ จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ M.Sc และ D.Sc จาก Free University of Brussels ประเทศเบลเยี่ยม เขาเริ่มเขียนหนังสือเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ “ผู้สืบทอด” ตีพิมพ์นิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ ซึ่งต่อมาได้รวมเล่มเป็นรวมเรื่องสั้น “ผู้สืบทอด” ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นประเภทเรื่องสั้น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ และมีผลงานรวมเล่ม ๆ ที่ ๒ คือ “พ่อศรีเรือน” ดร. วิชัย เชิดชีวศาสตร์ เคยได้รับรางวัลผู้ผลิตผลงานดีเด่นเพื่อเยาวชน พ.ศ. ๒๕๒๔ จากคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ในฐานะบรรณาธิการนิตยสารโลกวิทยาศาสตร์ และรางวัลนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากขมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และเรื่องสั้น “บันไดปลาโจน” ได้รับรางวัลชมเชยจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ