นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

  • ปี 2526 บทกวี "พรุ่งนี้" และ "รุ้งเลือนเงา" ได้รับรางวัลวรรณกรรมสาวหนุ่มจากสตรีสารร่วมกับสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
  • ปี 2533 บทกวี "เขียนโลก" ได้รับคัดเลือกให้เป็นบทกวีดีเด่นประจำปี 2533 โดยคณะกรรมการเลือกสรรบทกวีเพื่อการยกย่อง สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
  • ปี 2533 บทกวี "เขียนโลก" ได้รับรางวัล ลมหายใจกวี ประจำปี 2533
  • ปี 2538 บทกวี "อาคันตุกะ" ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการเลือกสรรบทกวีเพื่อการยกย่อง สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
  • ปี 2539 บทกวี "เธอ-ฉัน,เรา-,กับเงาอดีต" ได้รับการคัดเลือกขากคณะกรรมการรางวัล "ปราศ ราหุล" ให้เป็นบทกวียอดเยี่ยมประจำปี 2539
  • ปี 2541 หนังสือรวมบทกวีชุด "เรือใบไม้" ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเยาวชน โดยโครงการคัดสรรหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน สมาพันธ์องค์กรเพื่อการพัฒนาหนังสือและการอ่าน และหนังสือนี้ได้เข้ารอบสุดท้าย 1 ใน 10 เล่มในการประกวดวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน
  • ปี 2543 หนังสือรวมบทกวีชุด "นาฏลีลาดอกไม้" ได้รับรางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
  • ปี 2547 หนังสือรวมบทกวีชุด "ทางแยกที่แตกต่าง" ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

ประวัติส่วนตัว :

     วันรวี รุ่งแสง เป็นนามปากกาของกวีและนักเขียนที่มีผลงานมากมาย วันรวี รุ่งแสง เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2505 ที่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เริ่มเป็นที่รู้จักเมื่อเขียนบทกวีและเรื่องสั้นในนิตยสารสตรีสาร จนได้รางวัลวรรณกรรมสาวหนุ่มของสตรีสารและสมาคมภาษาและหนังสือ เขียนบทกวีมากว่า 30 ปี มีผลงานต่อเนื่องในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ