วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

ประวัติส่วนตัว :

     วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ เกิดที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาสาขาวรรณคดีอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นทำงานในกองบรรณาธิการนิตยสารเมืองโบราณ เป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน มีผลงานเขียนบทความฐานะคอลัมนิสต์และบรรณาธิการจำนวนมาก มีผลงานรวมเล่มอยู่เรื่อย ๆ รวมทั้งความเรียงรวมเล่มที่ร่วมเขียนกับผู้อื่น เช่น “Open Air” ร่วมเขียนกับศักดิ์ชัย กาย และ ปริญญากร วรวรรณ “พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับศรัทธาของผู้สร้าง : The Erawan Museum : Convergence of Dreams, Faith and Gratitude” ร่วมเขียนกับวิยะดา ทองมิตร และ ศรัณย์ ทองปาน และเป็นบรรณาธิการเล่มของ “ปณิธานหิ่งห้อย ร่วมงานเขียนและบทรำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ 2498 - 2550” วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ มีบทบาททำให้นิตยสารสารคดีเป็นนิตยสารคุณภาพเล่มหนึ่งของประเทศไทย ในปี 2554 เขาเปลี่ยนสายงานไปสร้างสรรค์สื่อโทรทัศน์ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ก่อนพ้นวาระช่วงปลายปี 2558 เนื่องจากมีมติเลิกจ้างผู้อำนวยการในขณะนั้น ต่อมาในปี 2559 ไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV และได้ยื่นใบลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่ 30 มีนาคม 2561 เขาเคยเป็นเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและรองประธานมูลนิธิโลกสีเขียว โดยเป็นรองประธานมูลนิธิโลกสีเขียว โดยเป็นรองประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมาตั้งแต่ 2550

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :

  • พ.ศ. 2536  หนังสือเรื่อง  “ก่อนจะไม่มีลมหายใจสำหรับพรุ่งนี้” ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
  • พ.ศ. 2548  หนังสือเรื่อง “จากคลองด่านถึงเชียงดาว ความจริงที่หายไป”  ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือ
  • พ.ศ. 2548  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พ.ศ. 2552  ได้รับรางวัล  The First Penguin Award  จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC  จัดขึ้นเพื่อเชิดชูคนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ให้สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ โดยคัดเลือกจากผู้ที่กล้าเสี่ยงในการบุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  • พ.ศ. 2552   ได้รับรางวัล  “คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง” จากสมาคมนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่สมาคมฯ ได้ก่อตั้งมาครบ 50 ปี  เพื่อยกย่องบรรณาธิการผู้มีผลงานดีเด่น  ประกอบอาชีพบรรณาธิการมาเป็นเวลานาน  และได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์แจ้ง
  • พ.ศ.  2554   ได้รับรางวัล “ศรีบูรพา” จาก กองทุนศรีบูรพา และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้มีผลงานอันทรงคุณค่าแก่สังคมและมนุษยชาติ

ผลงาน :

  • ประเภทงานเขียน ความเรียง,สารคดี
  • ผลงานรวมเล่ม ก่อนจะไม่มีลมหายใจสำหรับพรุ่งนี้(รางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ),เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ เล่ม 1-3, Business 1, Life 2, Thought 3, ผมซักฟอก, คน เชื่อน น้ำ ป่า กาแล็กซี, I-Independent, H-Healthy, P-Persons, หกบ้ารักษาโลก, จากคลองด่านถึงเชียงดาว ความจริงที่หายไป (รางวัลชมเชยประเภทสารคดีจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ), บันทึกญี่ปุ่น, บันทึกอียิปต์, บันทึกฝรั่งเศส, Editor’s note. เอเชียใต้ พระเจ้าไม่หลงลืม แผ่นดินไม่เลือนราง
Share: | View : 1,435