วัชระ เพชรพรหมศร

วัชระ เพชรพรหมศร

ประวัติส่วนตัว :

        นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2551 วัชระ เพขรพรหมศร เป็นชาวอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เขาเขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ “ภาพฝัน” ตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เมื่อ พ.ศ. 2538 สองปีต่อมาเรื่องสั้น “ทราย” ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุล ในปี พ.ศ. 2548 เรื่องสั้น “วาวแสงแห่งศรัทธา” ได้รับรางวัลชนะเลิศ “พานแว่นฟ้า” ปี พ.ศ. 2549 เรื่องสั้น “เรื่องเล่าจากหนองเตย” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อวอร์ด ปี พ.ศ. 2550 เรื่องสั้น “แก้วสองใบ” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด และปี 2551 เรื่องสั้น “ในวันที่วัวชนยังชนอยู่” ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ปัจจุบันเขาทำงานอยู่ที่ฝ่ายกฎหมาย ศาลปกครอง และทำงานเขียนอย่างสม่ำเสมอ

การศึกษา :

      เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านควนเนียง ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :

    รางวัลซีไรต์ประจำปี 2551, รางวัลสุภาว์ เทวกุล, รางวัลพานแว่นฟ้า, รางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ (ชมเชย)

ผลงาน :

  • เรื่องสั้นเรื่องแรก “ภาพฝัน” ตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์เมื่อปี พ.ศ. 2538
  • เรื่องสั้น “ทราย” ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุล ประจำปี พ.ศ. 2540
  • เรื่องสั้น “วาวแสงแห่งศรัทธา” ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2548
  • เรื่องสั้น “เรื่องเล่าจากหนองเตย” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2549
  • เรื่องสั้น “แก้วสองใบ” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2550
  • เรื่องสั้น “ในวันที่วัวชนยังชนอยู่” ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2551
  • รวมเรื่องสั้นเล่มแรก “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ. 2551
  • รวมเรื่องสั้นเล่มที่สอง "การเคลื่อนย้ายของบางสิ่ง" พ.ศ. 2553

เคยทำงานพิสูจน์อักษรในสำนักพิมพ์นาคร และประจำกองบรรณาธิการนิตยสารไรเตอร์แม็กกาซีน สมัยที่กนกพงศ์ สงสมพันธุ์เป็นบรรณาธิการ

ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง

Share: | View : 884