รัตนชัย มานะบุตร

รัตนชัย มานะบุตร

ประวัติส่วนตัว :

     เกิดที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เรียนประถมที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสะเดา มัธยมต้นที่โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ต่อ ปวช. ที่โรงเรียนบุญนาคพาณิชยการหาดใหญ่ จบนิติศาสตรบัณฑิต รามคำแหง สงขลา รุ่นที่ 1 รับราชการกรมสรรพสามิต และเกษียณอายุราชการที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการในปี พ.ศ. 2548

การศึกษา :

ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

     ปี 2532 เรื่องสั้นเรื่องแรก ‘อุทกภัย’ ตีพิมพ์ในหนังสือ ‘ฟ้าเมืองทอง’ ของอาจินต์ ปัญจพรรค์, ปี 2545 รวมเรื่องสั้นเล่มแรก ‘อุทกภัย’ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์นาคร เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2545, ปี 2548 เรื่องสั้น ‘ชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำ’ ตีพิมพ์ในเนชั่นสุดสัปดาห์ ต่อมาเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเรื่องสั้นดีเด่น ประจำปี 2548 จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2556 รวมเรื่องสั้นเล่มสอง ‘ชายผู้อ้างตัว่เป็นเซ็ง ท่าน้ำ’ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ผจญภัย ได้รับรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2556, ปี 2557 นวนิยายเล่มแรก ‘ลิงเปลือย’ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ผจญภัย

Share: | View : 584