รัชศักดิ์ จิรวัฒน์

รัชศักดิ์ จิรวัฒน์

ประวัติส่วนตัว :

    เกิดที่จังหวัดลพบุรี ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก เพราะคุณพ่อสะสมหนังสือหลากหลายประเภทไว้เต็มบ้าน จึงเลือกหยิบมาอ่านอยู่บ่อย ๆ และทำให้อยากสร้างงานเขียนของตัวเอง มีเรื่องสั้นได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2549 จากนั้นก็พยายามสร้างงานเขียนอย่างต่อเนื่อง มีเรื่องสั้นปรากฏตามหน้านิตยสารต่าง ๆ เป็นครั้งคราว และได้รางวัลทางวรรณกรรมมาบ้างประปราย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด Master of Arts สาขา Linguistics จาก the University of  Queensland ประเทศออสเตรเลีย

รางวัลที่ได้รับ :

    อาทิ รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 9 (2553), รางวัลหนังสือดีเด่นประเภทรวมเรื่องสั้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2557), รางวัลชมเชย ประเภทรวมเรื่องสั้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (2560)

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น

ผลงานเด่น ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน, กลับสู่โลกสมมุติ, ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี), พายุฝนบนกุฏิ ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ “Rainstorm over the Kuti” โดยคุณ Marcel Barang เผยแพร่ใน 14 Thai Short Stories 2014, ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และอินโดนีเซีย ในโครงการวรรณกรรมสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตีพิมพ์ในหนังสือ “บุหลันวรรณกรรม”

ผลงานรวมเล่ม รวมเรื่องสั้น “ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน” (สำนักพิมพ์มติชน), รวมเรื่องสั้น “กลับสู่โลกสมมุติ” (สำนักพิมพ์มติชน)

Share: | View : 917