รักษ์มนัญญา สมเทพ

รักษ์มนัญญา สมเทพ

ประวัติส่วนตัว :

     รักษ์มนัญญา สมเทพ เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่ชอบอ่านวรรณกรรมมากกว่ากฎหมาย เขาเริ่มเรียนหนังสือเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๙ และเป็นที่รู้จักของคนในวงการเมื่อประมาณปี ๒๕๒๓ เมื่อรวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ตั้งกลุ่มเพลิงธรรมเขียนบทกวีด้วยความคึกคัก เขาเป็นนักเขียน กวี บรรณาธิการ เขียนงานได้หลากหลายประเภท ทั้งเรื่องสั้น บทกวี นวนิยาย ความเรียง และบทภาพยนตร์ ทั้งหมดนี้มีทั้งแนวการเมือง แนวเพื่อชีวิต แนวสะท้อนปัญหาของสังคม และรวมถึงแนวของศาสนา ซึ่งเป็นแนวที่เขาได้ทุ่มเทให้อย่างจริงจังในช่วงหลัง เขามีความสามารถในการเป็นบรรณาธิการ โดยมีประสบการณ์การเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์มาแล้วหลายแห่ง อาทิ สำนักพิมพ์ดับเบื้ลนายน์ สำนักพิมพ์เรือนปัญญา สำนักพิมพ์แม่โพสพ จากบทบาทนี้เขาจึงมีส่วนร่วมในการคัดสรรและส่งเสริมนักเขียนรุ่นใหม่ ๆ จนกลายเป็นนักเขียนมีชื่อมาหลายคน ปัจจุบัน รักษ์มรัญญา สมเทพ เป็นนักเขียนอิสระ เป็นกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการรางวัลวรรณกรรมการเมือง “พานแว่นฟ้า” ของรัฐสภามาตั้งแต่ก่อตั้ง และเป็นกรรมการรางวัลอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจทางด้านวรรณกรรมมาโดยตลอด

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลชมเชยรวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลชมเชยบทกวีจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี, เรื่องสั้น, นวนิยาย, ความเรียง

ผลงานเด่น ระหว่างการเดินทาง, ฟืนไฟในตัวคุณ

ผลงานรวมเล่ม รวมเรื่องสั้น : ระหว่างการเดินทาง (รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2536), เกมวิสามัญ, เสียงสะท้อนของความรู้สึก (เขียนร่วมกับ สมพงษ์ ทวี’ และแก้ว ลายทอง), นวนิยาย : ฝ่าทางตัน, วันดี ๆ ของชีวิต, ความเรียง : เป็นเรื่องเล่าที่สอนเราให้เติบโต, ปัจจัยสร้างความสุขให้ชีวิต, รื่นรมย์ในธรรม, โคตรกรรม, พระพุทธเจ้าสอนผมว่า, กวีนิพนธ์ : ฟืนไฟในตัวตน (รางวัลชมเชยจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ปี 2537) ฯลฯ

Share: | View : 563