วินัย บุญช่วย

วินัย บุญช่วย

ประวัติส่วนตัว :

วินัย บุญช่วย วันเกิดวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยความเป็นหนอนหนังสือ ประกอบกับมีโอกาสได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงของนักอ่านนักเขียน ทำให้เขาเริ่มมีงานเขียนตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมด้วยเรื่องสั้น ก่อนจะมีผลงานทั้ง นวนิยาย ความเรียง สารคดี รายงาน และบทความ

เริ่มต้นเขียนหนังสือโดยใช้ชื่อสกุลจริง "วินัย บุญช่วย" แต่พอหลัง 6 ตุลา กลับมาจากป่า ก็เขียนเรื่องสั้นมาจำนวนหนึ่ง 6-7 เรื่อง เอาไปทิ้งไว้ที่มติชน เอาไปฝาก เสถียร จันทิมาธร บรรณาธิการเครือมติชนในขณะนั้น แล้วเรื่องสั้นก็ได้ลงหนังสือ "เฟื่องนคร" ขณะนั้นไม่มีนามปากกา บรรณาธิการเสถียรก็ใส่ชื่อ "ศิลา โคมฉาย"

นักเขียนที่เขาชอบมีหลายคน แต่ส่วนใหญ่ชอบงานทางเยอรมันและฝรั่งเศส เขาไม่ค่อยชอบงานด้านฝั่งสหรัฐสักเท่าไหร่ นักเขียนที่ชอบก็มี อัลแบรต์ กามูส์ หลู่ซิ่น ลีโอ ตอลสตอย คาลิล ยิบราน ส่วนนักเขียนไทยชอบอ่านงานของ ลาว คำหอม ศรีบูรพา นิคม รายยวา ศิลา โคมฉาย เคยอยู่ในวงการสื่อมวลชน ทำให้เขาเขียนหนังสือได้หลากหลาย ตั้งแต่งานวิจารณ์กีฬา วิจารณ์เพลง วิจารณ์หนัง ซึ่งก็จะใช้นามปากกาอื่น ๆ ไปตามสาระของคอลัมน์

นามปากกา
ศิลา โคมฉาย

การศึกษา :

การศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รางวัลที่ได้รับ :

พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลซีไรต์จากรวมเรื่องสั้นชุด "ครอบครัวกลางถนน"

ผลงาน :

งานเขียนครั้งแรก
เรื่องสั้นจำนวน 6 - 7 เรื่อง ได้ลงหนังสือ "เฟื่องนคร"

ผลงานรวมเล่ม
ผลงานด้านหนังสือ

พ.ศ. 2516 "ก่อนจะสิ้นแสงดาว" ได้ลงพิมพ์ใน "สยาม-รัฐสัปดาห์วิจารณ์"
พ.ศ. 2517 ได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ และได้ทำหนังสือเฉพาะกิจ เรื่อง "เวลา"
พ.ศ. 2518 ก่อตั้งวงดนตรีเพื่อชีวิต "โคมฉาย"
พ.ศ. 2532 ได้พิมพ์นวนิยายเรื่อง "ทางเสือ" และใช้นามปากกาว่า "ศิลา โคมฉาย"
พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลซีไรต์จากรวมเรื่องสั้นชุด "ครอบครัวกลางถนน"
นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่รวมเล่ม ได้แก่ เรื่องสั้น พันธะแห่งเสรีภาพ, ครอบครัวกลางถนน, แล้วเมล็ดพันธุ์มิหยั่งราก ส่วนนวนิยายมี ทางเสือ และ ในกรงเล็บ

Share: | View : 2,282