บูรพา อารัมภีร

บูรพา อารัมภีร

ประวัติส่วนตัว :

      บูรพา อารัมภีร อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2560 เป็นนักเขียน นักจัดรายการ เป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานชุด “พ่อกับเพลง” ซึ่งเล่าประสบการณ์ในวงการเพลงของสง่า อารัมภีร นักแต่งเพลงผู้เป็นบิดา เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เคยทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ระหว่างปี 2522 - 2550 ทำรายการวิทยุและเขียนหนังสือลงในวารสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นพิธีกร และร้องเพลงในรายการคอนเสิร์ตเพลงไทยสากล เป็นนักเขียนมีคอลัมน์ “เพลง ดนตรี วรรณคดี อักษร” ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ คอลัมน์ “เพลงของพ่อ” ในมติชนสุดสัปดาห์ และคอลัมน์ “แลหล้า - ฟังเพลง” ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมรายเดือน เคยเขียนบทความเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพลงใน สารสายใจไทย เมื่อปี 2523 - 2524 และเขียนบทความลงในวารสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ชมรมนักเขียน กฟผ.) นอกจากนี้ยังเป็นนักจัดรายการวิทยุ รายการเพลง เป็นพิธีกร และนักร้องรับเชิญในงานคอนเสิร์ตเพลงไทยสากลตามงานต่าง ๆ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย และเป็นสมาชิกสมาคมนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากเดิมที่เคยเขียนในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ มติชนสุดสัปดาห์ ต่วย’ตูน พ็อคเก็ตแม็กกาซีน Young @ Heart และ ศิลปวัฒนธรรมรายเดือน ปัจจุบันเขียนประจำที่นิตยสารศิลปวัฒนธรรมรายเดือน

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน ความเรียง

ผลงานรวมเล่ม หนังสือประวัติที่มาของเพลง “ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้”, เบื้องหลังเพลงรัก “ครูสง่า อารัมภีร”, โลกนี้สีทองด้วยเพลงของพ่อ 

Share: | View : 888