บัญชา อ่อนดี : นักเขียนนิยาย เรื่องสั้น บทวี

บัญชา อ่อนดี
บัญชา อ่อนดี
 

การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต

ประเภทงานเขียน นิยาย, เรื่องสั้น, บทกวี, สารคดี, ความเรียง, นิยายจีน (เรียบเรียง)

ผลงานเด่น เสือตีตรวน, บางคนอาจเดินสวนทางเราไป 

ผลงานรวบเล่ม กวีนิพนธ์ : แผ่นแก้มแห่งกาลเวลา, มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ, บางคนอาจเดินสวนทางเราไป, ความเรียง : ผู้มีเงาเป็นเพื่อน, รักอย่างโง่งม, นิยาย : เสือตีตรวน, พระบางเมือบ้าน, ดาวดวงนั้น, สารคดี : ร่ำเมรัยในยุโรป

 

รางวัลที่ได้รับ นายอินทร์อะวอร์ด (ชนะเลิศกวีนิพนธ์), เซเว่นบุ๊คอวอร์ด (ชนะเลิศกวีนิพนธ์), เซเว่นบุ๊คอวอร์ด (กวีนิพนธ์ดีเด่น), เซเว่นบุ๊คอวอร์ด (นิยายรางวัลชมเชย), หนังสือดีเด่นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กวีนิพนธ์รางวัลชมเชย) 

 

ประวัติ บัญชา อ่อนดี เริ่มหัดแต่งกลอนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากนั้นหันมาเขียนเรื่องสั้นต่อด้วยความเรียง นิยาย รวมทั้งเรียบเรียงนิยายจีนแปล “ฟงอวิ๋น” ควบคู่กับการงานอาชีพในฐานะ นักหนังสือพิมพ์