บรรจง บุรินประโคน

บรรจง บุรินประโคน

ประวัติส่วนตัว :

      บรรจง บุรินประโคน เป็นเด็กหนุ่มจากเมืองปราสาทหิน เกิดในหมู่บ้านชนบทเล็ก ๆ นาม “บ้านบัวพระ” ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เคยทำงานพิสูจน์อักษรให้กับหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรุงเทพมหานคร เมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อไป จึงตัดสินใจหันหลังให้กับเมืองหลวง กลับสู่อ้อมกอดของมหาสารคามอีกครั้ง เคยเป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลงานพิมพ์ตามหน้านิตยสารเป็นระยะ ปัจจุบัน ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทำสำนักพิมพ์เล็ก ๆ นาม “กากะเยีย ด้วยความรักและความเชื่อที่ว่า “หนังสือมีไว้อ่าน” และสำรวจลมหายใจตัวเองด้วยการขีดเขียนบทกวีเงียบ ๆ ณ มหานครแห่งการศึกษา พร้อมกับการเฝ้ามองความเป็นไปของผู้คนผ่านตัวหนังสือ

การศึกษา :

รางวัลที่ได้รับ :

ปี 2559 กวีนิพนธ์ “นายน้ำ” ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ครั้งที่ 2 ในโครงการ “แรงบันดาลใจจากภาพสู่กวีนิพนธ์” จากสถาบันปรีดี พนมยงค์, ปี 2559 กวีนิพนธ์ “ควายเขา” ได้รับรางวัลชมเชย รางวัลเปลื้อง วรรณศรี ประเภทบทกวี ครั้งที่ 2, ปี 2560 กวีนิพนธ์ “เมล็ด (ชาติ) พันธุ์” เข้ารอบสุดท้ายรางวัลเปลื้อง วรรณศรี ประเภทบทกวี ครั้งที่ 3  

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน : บทกวี, เรื่องสั้น

ผลงานเด่น : กวีนิพนธ์ : ลมหายใจของสายลม, หลงกลิ่นกาแฟ, เสียงลมหล่นใบไม้, ผีเสื้อดอกไม้, เมืองสายน้ำ บ้านสายลม, เรื่องสั้น : เข็นครกขึ้นหลังเขา, รอ, เรื่องสั้น กับอีก 24 บทกวี ‘24 POEMS 3 SHORTSTORIES’, และกำลังปรับแก้ต้นฉบับวรรณกรรมเยาวชน “เด็กหญิงใบไม้กับเด็กชายตาน้ำ 

Share: | View : 809