เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

ประวัติส่วนตัว :

    เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม เจ้าของนามปากกา บุญถึง ลือชา, ระกำ วศิ วรรณศิลป์  รับราชการ กรมการปกครอง ล่าสุดเป็นเลขานุการกรมการปกครอง เป็นนายอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ก่อนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2558 และปัจจุบันเป็นเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในวาระ พ.ศ. 2560 - 2562

 

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลช่อการะเกด, รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน เรื่องสั้น, นวนิยาย, บทกวี, สารคดี, บทความ

ผลงานเด่น อ้อมอกภูเขา, ปลัดหนุ่ม, แผ่นดิน สงคราม, เกมอำนาจ, เรือนหลังใหญ่ (รวมเรื่องสั้น)

ผลงานรวมเล่ม อ้อมอกภูเขา, ปลัดหนุ่ม, แผ่นดินสงคราม, เกมอำนาจ, เรือนหลังใหญ่

Share: | View : 1,030