นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลช่อการะเกด, รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ประวัติส่วนตัว :

    เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม เจ้าของนามปากกา บุญถึง ลือชา, ระกำ วศิ วรรณศิลป์  รับราชการ กรมการปกครอง ล่าสุดเป็นเลขานุการกรมการปกครอง เป็นนายอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ก่อนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2558 และปัจจุบันเป็นเลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ในวาระ พ.ศ. 2560 - 2562