จิตรา ก่อนันทเกียรติ

จิตรา ก่อนันทเกียรติ

ประวัติส่วนตัว :

      จิตรา ก่อนันทเกียรติ เริ่มเข้าวงการนักเขียนช่วงฝึกงาน 1 ปี ที่เมืองซานฟรานซิสโก หลังจากเรียนจบ 2 ปริญญาโท หยิบงานจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แปลเป็นงาน 3 ชิ้น ตั้งชื่อว่า “ทางสายใหม่” ส่งมาที่นิตยสารลลนา ช่วงที่คุณสุวรรณี สุคนธา เป็นบรรณาธิการ แต่ผู้ที่นำลงทันทีคือ คุณนันทวัน หยุ่น โดยรวมเป็นงานชิ้นเดียว ใช้นามปากกาว่า “จิตรากร” ในปี 2526 เริ่มงานแปลที่นิตยสารลลนา 2529 เริ่มเขียนเรื่องจีนให้นิตยสารลลนา ต่อมาได้เขียนคอลัมน์ให้นิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ดังนี้ ลลนา, พลอยแกมเพชร, สกุลไทย, กุลสตรี, ขวัญเรือน, นะคะ, นะดี, หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, เนชั่นสุดสัปดาห์, วารสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2559 เป็นที่ปรึกษาเรื่องจีนให้ละครเวที “ลอดลายมังกร” ของคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท 2 สาขา คือ MBA บริหารธุรกิจ และ M-Econ เศรษฐศาสตร์ จาก University of Detroit, Michigan, USA.

รางวัลที่ได้รับ :

ชมเชยสารคดียอดเยี่ยม ปี 2537 ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่า, รางวัล Best Seller Awards หนังสือ “ตึ่งหนั่งเกี้ย” ปี 2540 จากงานรวมพลคนเขียน ครั้งที่ 1 จัดโดย บริษัท อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง, รางวัล Best Seller Awards หนังสือ “บ่วง-สื่อ-ยู่อี” ปี 2541 จากงานรวมพลคนเขียน ครั้งที่ 2, รางวัลนักเขียนดีเด่น ARTY the most gorgeous Awards 2009

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน สารคดี, นวนิยาย, ความเรียง, งานเขียนแนวสุขภาพ, งานเขียนแนวธุรกิจอาหาร, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, บทกวี

ผลงานเด่น ตึ่งหนั่งเกี้ย, ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่าอาปา, ถนนสายดอกไม้งาม, คู่มือไหว้เจ้า

Share: | View : 1,011