เจน สงสมพันธุ์

เจน สงสมพันธุ์

ประวัติส่วนตัว :

      เจน สงสมพันธุ์ เคยเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (2 สมัย ปี 2554 - 2558) เป็นผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาสำนักพิมพ์นาคร รวมทั้งเป็นบรรณาธิการอำนวยการ วารสารอิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค เขาเกิดปี 2504 ที่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในปี 2522 ได้ก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรม “สานแสงทอง” ร่วมกับ กนกพงศ สงสมพันธุ์ ต่อมาจึงรวมกลุ่มต่าง ๆ ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ก่อตั้งเป็น “กลุ่มนาคร” ซึ่งเป็นกลุ่มวรรณกรรมในหัวเมืองปักษ์ใต้ ในปี 2525 ซึ่งมีสมาชิกอย่างเช่น ไพฑูรย์ ธัญญา กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ประมวล มณีโรจน์ นิรัติศัย หล่ออรุโณทัย ‘รูญ ระโนด กร ศิริวัฒโณ เป็นต้น ช่วงปี 2524 เจน สงสมพันธุ์ มีผลงานบทกวีและเรื่องสั้นได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือส่วนกลางเมื่อเข้าเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีคอลัมน์ลงพิมพ์ในสยามใหม่ (ข่าวพิเศษ) สู่อนาคต ชาติอธิปไตย มติมหาราษฎร์ มาตุภูมิ และเป็นผู้สื่อข่าวของปริทัศน์สาร - องค์กรวรรณกรรม ออกไปจัดตั้งกลุ่มวรรณกรรมตามภูมิภาคต่าง ๆ จนเกิดกลุ่มลมเหนือ กลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูล (สโมสรนักเขียนภาคอีสาน) และกลุ่มอาณาจักรวรรณกรรม ตั้งแต่ ปี 2531 เป็นต้นมา เขารับหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ จึงลดบทบาทการเป็นนักเขียนมาทำหน้าที่นาย (หา) ทุนให้กับสำนักพิมพ์นาคร นกสีเหลือง และนิตยสารไรเตอร์
 

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี, ความเรียง

ผลงานรวมเล่ม ผลงานวรรณกรรม : คำให้การของนักเขียนเบสต์เซลเลอร์ แปลและเรียบเรียงร่วมกับนิศรัย หนูหล่อ (พิมพ์ 4 ครั้ง), น้ำท่วมเมฆ บทกวีแปล, เช เกวารา ในฐานะมนุษย์ (พิมพ์ 3 ครั้ง) ความเรียง, ผลงานวิชาการ : ตำราวิชาการที่ใช้เป็นตำราเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 41 เล่ม เช่น เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสียงและการมิกซ์เสียง เทคโนโลยี DVD คอมแพ็คดิสก์ ระบบภาพ เป็นต้น และตำราวิชาการที่เขียนร่วมกับผู้อื่น จำนวน 43 เล่ม

Share: | View : 1,273