นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

  • “เสรีภาพในกล่องของขวัญ” รางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2536
  • “รถไฟชั้น 5” รางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 และรางวัลชมเชย Seven Book Awards พ.ศ. 2547
  • “ขวัญฟ้าทะเลฝัน” รางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2532
  • “ปีกสองแห่งความรัก” รางวัลชมเชย จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2533
  • “ขวัญใจเจ้า” ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2532 และรางวัลชมเชยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ (วรรณกรรมบัวหลวง) พ.ศ. 2532
  • “แก่ขึ้นตามลำพัง” รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2539
  • “หมายเหตุจากสวนโมกข์” รางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2545
  • “ลิลิตหล้ากำสรวล” รางวัลยอดเยี่ยม Seven Book Awards พ.ศ. 2547
  • “ที่ซึ่งขุนเขาทะลุเมฆ” รางวัลชมเชย จากการประกวดหนังสือดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547
  • “รายงานจากหมู่บ้าน” รางวัลชมเชย จากการประกวดหนังสือดีเด่นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว :

      จบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จบปริญญาตรีจาก มศว. สงขลา แล้วใช้ชีวิตสัญจรและเขียนหนังสือเป็นอาชีพ จากนั้นได้เข้าทำงานเป็นรีไรเตอร์ที่หนังสือพิมพ์ชีวิตต้องสู้ (รายวัน) เป็นเวลากว่าสองปี ก่อนจะไปเป็นรีไรเตอร์อีกครั้งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีกกว่าสองปีเช่นกัน ลาออกมาใน พ.ศ. 2540 ไปบวชที่สวนโมกข์ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเวลา 9 เดือน สึกออกมาเป็นนักเขียนอาชีพอีกครั้ง และเป็นวิทยากรสอนการเขียน และจัดกระบวนการค่ายวรรณกรรม