จำนงศรี หาญเจนลักษณ์

จำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ประวัติส่วนตัว :

     คุณหญิงจำนงศรี (รัตนิน) หาญเจนลักษณ์ ได้รับการศึกษาในวัยเยาว์ จากสหราชอาณาจักร เคยเป็นศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด (โรงพยาบาลจักษุรัตนิน) กรรมการนโยบายศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นนักเขียนที่มีผลงานด้านความเรียงเชิงธรรมะและการใช้ชีวิตที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้อ่าน ซึ่งเขียนจากประสบการณ์ที่ปฏิบัติธรรมมายาวนาน เคยเขียนสารคดีเชิงชีวประวัติเล่าความเป็นมาของตระกูล “หวั่งหลี” ในหนังสือ “ดุจนาวากลางมหาสมุทร” นอกจากนี้ยังแปลวรรณกรรมภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอีกจำนวนหนึ่ง เช่น รวมเรื่องสั้น “ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง” ของอัศศิริ ธรรมโชติ รวมบทกวี “เพียงความเคลื่อนไหว” ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และบทกวี “พฤศจิกายน” ของเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เคยเป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรม เช่น รางวัลชมนาด และรางวัลซีไรต์ ปัจจุบันเน้นการทำงานด้านการกุศลโดยเป็นกรรมการมูลนิธิหลายแห่ง และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อคุณภาพการดูแลชีวิตระยะสุดท้าย และการตายดีผ่านการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระบบฮอสพิสในประเทศไทย

การศึกษา :

การศึกษาสูงสุด General Certificate of Education (Advanced Level) ประเทศอังกฤษ

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลหนังสือดีเด่นแห่งชาติสำหรับเด็กเล็ก 3 - 5 ปี จาก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จากนิทานภาพเรื่อง “ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย”

ผลงาน :

ประเภทงานเขียน บทกวี. ความเรียง, สารคดี

ผลงานรวมเล่ม หนังสือ Poems Tales เรื่อง On the White Empty Page - and more และเคยมีงานบทกวีลงประจำใน Bangkok Post, หนังสือ “ดุจนาวากลางมหาสมุทร” สารคดีประวัติตระกูล “หวั่งหลี”, นิทาน “ตุ๊กแกกับแจกลาย” “เจ้าแสนแปดขา”, หนังสือความเรียงเชิงธรรมะ “วิชาตัวเบา” “เข็นครกลงเขา” “ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง” “เข็นครกตัวเบา”

Share: | View : 1,238