สังคม เภสัชมาลา

สังคม เภสัชมาลา

ประวัติส่วนตัว :

เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2500  ณ บ้านมูลนาค ต.โพธิ์ไชย (กิ่งอำเภอโศกไพธิ์ไชยในปัจจุบัน) อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เรื่องสั้นเรื่องแรกตีพิมพ์ "เขาเริ่มต้นที่นี่"ในนิตยสาร ฟ้าเมืองไทย ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ นวนิยายเรื่องแรกตีพิมพ์ที่หนังสือคุรุปริทัศน์ แต่ไม่จบเพราะหนังสือเลิกกิจการไปก่อน

นามปากกา
สังคม เภสัชมาลา

การศึกษา :

บวชเรียนที่วัดศรีนวล จังหวัดขอนแก่น

รางวัลที่ได้รับ :

 • รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้น วรรณกรรมสัญจรจากสมาคมนักเขียน ปี 2532
 • รางวัลที่ 3 จากการประกวดเรื่องสั้นเดือนตุลา 2532
 • รางวัลชมเชยจากการประกวดเรื่องสั้นนิตยสารดอกเบี้ยการเมือง 2536
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดเรื่องสั้นนิตยสารแปลกสเปเชี่ยล 2537 - รางวัลชนะเลิศเรื่องสั้นสำนวนไทย ครั้งที่ 3 ปี 2540
 • รางวัลเรื่องสั้นยอดนิยม อันดับ 2 จากนิตยสารกุลสตรี 2542
 • ศิลปินมรดกอีสาน สาขาวรรณศิลป์(วรรณกรรมปัจจุบัน) 2561

ผลงาน :

ผลงานรวมเล่ม
 • หวดฮ้าง (นวนิยาย)
 • โรงเรียนในภู (นวนิยาย)
 • ในทุ่งเปลี่ยว (รวมเรื่องสั้น)
 • บ้านโรงสี (นวนิยาย)
 • สะพานข้ามเขา (นวนิยาย)
 • นาฏกรรมไม่เปลี่ยนแปลง (รวมเรื่องสั้น)
 • คนบาป (นวนิยาย)
Share: | View : 863