สาทิส อินทรกำแหง

สาทิส อินทรกำแหง

ประวัติส่วนตัว :

สาทิสเกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2469 ที่อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันเอก พระศรีพิชัยบริบูรณ์ (เหมือน อินทรกำแหง) อดีตเจ้ากรมมณฑลทหารบกที่ 3 กับเชย อินทรกำแหง (มารดา) ข้าหลวงราชสำนักเป็นน้องชายของอุบาสิการัญจวน อินทรกำแหง เดิมชื่อสาโรช แต่มารดามักเรียกว่าจงกล ต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นสาทิส ตามแนวนโยบายรัฐนิยมของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม

จากนั้นเมื่อพระศรีพิชัยบริบูรณ์เกษียณอายุราชการ ก็เดินทางย้ายถิ่นฐานกลับไปยังจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นภูมิลำเนาเดิมของบิดา ซึ่งสาทิสมีโอกาสเป็นลูกมือผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณให้แก่บิดา รวมถึงเป็นลูกมือนวดแผนโบราณและผลิตยาพื้นบ้านช่วยเหลือมารดา ในการรักษาพระสงฆ์อาพาธ สมาชิกครอบครัว ตลอดจนชาวบ้านละแวกนั้น ชีวิตครอบครัว สาทิสสมรสกับฉินโฉม ชาวสิงคโปร์ มีบุตรคือปิยะ และธิดาคือภาสินี สาทิสถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล ขณะมีอายุ 86 ปี

สาทิสเริ่มการทำงาน โดยเป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา ของโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ Sacred Heart ที่รัฐออริกอน, ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมองค์ความรู้เชิงสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อประโยชน์สูงสุด ประจำสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือกะดึงทอง และ สยามสมัย  รวมถึงมีผลงานเขียนบทความวิจารณ์ดนตรีคลาสสิก โดยใช้นามปากกาว่า คีตกร, จ.มงคลขจร, สาทิส, จ.กฤตัญชลี และ ตุลย์ ศิริทรรศน์  และยังเคยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์รายวัน "ศานต์สยาม"

การศึกษา :

จบการศึกษาระดับมัธยม ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมแพทยศาสตร์ ร่วมกับแผนกวิชาการหนังสือพิมพ์ภาคสมทบ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดินทางไปศึกษาต่อทางจิตวิทยาทดลอง (Experimental Psychology) ที่มหาวิทยาลัยออริกอน รัฐออริกอน, มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และวิทยาลัยแนสซอในมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ของสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเข้าอบรมศึกษาในหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่นโภชนาการ ชีวโมเลกุล แมโครไบโอติกส์ การฝังเข็ม การแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือก เป็นต้น ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งของสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน จนกระทั่งจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ทางสังคมวิทยาและวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัยออริกอน และมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ผลงานรวมเล่ม
จากดวงใจ
- วิจารณ์ดนตรี
- รอยทราย
- สุดขอบฟ้า
- ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ
- ชีวจิต - ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 88 หนังสือดีวิทยาศาสตร์ไทย โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- มะเร็งแห่งชีวิต (กันยายน 2541)
- กูแน่ (ตุลาคม 2541)
- เรื่องของภูมิชีวิต (มกราคม 2543)
- ตอบคำถามสุขภาพ เล่ม 1 (มกราคม 2543)
- การแพทย์ทางเลือก (กุมภาพันธ์ 2544)
- ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต เล่ม 1 (กุมภาพันธ์ 2544)
- ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต เล่ม 2 (มีนาคม 2544)
- ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต เล่ม 3 (เมษายน 2545)
- ตอบคำถามสุขภาพ เล่ม 2 (มกราคม 2546)
- เตะสุดชีวิต (มีนาคม 2547)
- ชีวิตเริ่มต้นเมื่อ 70 (พฤษภาคม 2547)
- กูไม่แน่ (มีนาคม 2548)
- ปั้นชีวิตใหม่ด้วยชีวจิต เล่ม 4 (กุมภาพันธ์ 2550)

Share: | View : 919