นามปากกา :

รางวัลที่ได้รับ :

  • รางวัล “สุรินทราชา”พ.ศ.2550
  • รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ พ.ศ. 2561

ประวัติส่วนตัว :

     คุณบุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน นักแปลอาวุโส นามปากกา คือ บุญญรัตน์, เพชร ภาษพิรัช, วิษุวัต, ศิขรินทร์, นาริตะ, ต่อบุญ ภาษอุไร, ดาวไสว และใช้นามปากกา “แก้วมณี” สำหรับเขียนนวนิยายไทยเรื่อง เรือนปั้นหยาทาสีเขียว กับ ชิงช้าต้นอ้อ