สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ประวัติส่วนตัว :

สุจิตต์ วงษ์เทศ เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2488 ที่บ้านด่าน ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษา 7 ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

พ.ศ. 2507 สอบเข้าคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้เวลาเรียน 6 ปี ส่วนทางด้านงานประพันธ์นั้นเริ่มสนใจตั้งแต่มัธยมเพราะได้เป็นเพื่อนกับ ขรรค์ บุนปาน จนมีผลงานรวมพิมพ์เป็นเล่มรวมกับผลงานของขรรค์ชัย บุนปาน ชื่อ “นิราศ” และ “กลอนลูกทุ่ง”

พ.ศ. 2508 ได้เขียนเรื่องสั้นเรื่องแรกชื่อ “คนปาบ” เป็นปฐมบทของพฤติกรรม “ขุนเดช” ได้ลงพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2509

พ.ศ. 2511 มีรวมเรื่องสั้นเล่มแรกร่วมกับขรรค์ชัย บุนปานชื่อ “ครึ่งรักครึ่งใคร่”

พ.ศ. 2512 มีผลงานร้อยกรองร่วมกับขรรค์ชัย บุนปาน ชื่อ “กูเป็นนิสิตนักศึกษา” และรวมเรื่องสั้นของตัวเองคนเดียวชื่อ “ขุนเดช” กับนวนิยายขนาดสั้น “หนุ่มหน่ายคัมภีร์”

ช่วงที่เรียนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประพันธ์ร้อยกรองและเรื่องสั้นกับกลุ่ม “หนุ่มเหน้าสาวสวย” และทำนิตยสาร “ช่อฟ้า” เป็นบรรณาธิการวารสาร “โบราณคดี” ต่อมาได้เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาภาษาและวรรณคดี คณะโบราณคดี

พ.ศ. 2513 ไปทำงานกับม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชที่หนังสือพิมพ์ “สยายรัฐ” รายวัน ได้ทำงานอยู่ประมาณ1 ปี ได้ลาพักผ่อนไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาประมาณ 1 ปี มีผลงานรวมเรื่องสั้นพิมพ์เผยแพร่ในช่วงนี้ชุดหนึ่งคือ “มุกหอมบนจานหยก” เรื่องที่ส่งมาพิมพ์ในสยามรัฐรายวันและที่เขียนให้สุทธิชัย หยุ่น แปลเป็นภาษาอังกฤษลงในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นได้รวมพิมพ์ภายหลังในชุด “เมด อิน ยู.เอส.เอ.“ และ “โง่เง่าเต่าตุ่น เมด อิน ยู.เอส.เอ. ภาค 2 “

สุจิตต์ วงษ์เทศ แต่งงานกับรานี เจียรดิษฐอาภรณ์ (รศ.ปรานี วงษ์เทศ ในปัจจุบัน) ในช่วงที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา เป็นคนรักที่ไปศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา อยู่ก่อนแล้ว พ.ศ. 2515 เดือนพฤษภาคม ได้กลับมาที่เมืองไทยมาทำที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันตามเดิม แต่อยู่ได้ไม่นานเกิดการขัดแย้งในข้อหาบ่อนทำลายความมั่นคงของหนังสือพิมพ์ จึงต้องออก พร้อมกับขรรค์ชัย บุรปานและเสถียร จันทิมาธร และคิดจะออกหนังสือพิมพ์รายวันเป็นของตัวเอง แต่ตอนนั้นไม่อนุญาติให้จดทะเบียนหนังสือพิมพ์ใหม่ จึงไปทำงานที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน

หลังการเกิดเหตุ 14 ตุลาคม 2516 ได้ออกหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติรายสัปดาห์” และพัฒนามาเป็น “ประชาชาติ รายวัน” พ.ศ. 2519 หนังสือพิมพ์ “ประชาชาติ รายวัน” ถูกปิด และได้กลับมาตั้งโรงพิมพ์เรือนแก้ว แล้วออกหนังสือพิมพ์ “การะเกด” หลังจากหมดช่วงของรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร แต่ทำอยู่ได้ระยะหนึ่งก็เลิกล้ม

พ.ศ. 2522 ได้ทำนิตยสาร “ศิลปวัฒนธรรม” รายเดือนปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน และในขณะเดียวกันก็ได้เขียนบทความแนวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมในนามจริงและนามปากกา “ทองเบิ้ม บ้านด่าน” ไปพร้อมกับงานร้อยกรอง เรื่องสั้นและนวนิยาย แล้วยังได้ไปช่วยจัดทำรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เช่น รายการจดหมายเหตุกรุงศรี

พ.ศ. 2536 จากผลงานประพันธ์ที่มีต่อเนื่องและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป จึงได้รับรางวัล “ศรีบูรพา”


นามปากกา
- ทองเบิ้ม บ้านด่าน

การศึกษา :

เริ่มเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดตันโพธิ์
เรียนชั้นมัธยมศึกษา 1- 6 ที่โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม และต่อชั้นมัธยมศึกษา 7 ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิศ แผนกวิทยาศาสตร์ แต่สอบตก จึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8
ปริญญาตรีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร แผนกวิทยาศาสตร์ 

รางวัลที่ได้รับ :

สุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นกวีร่วมสมัยที่ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของไทยผู้หนึ่ง บทกวีของนายสุจิตต์ วงศ์เทศ ปรับประยุกต์ขนบวรรณศิลป์พื้นบ้านมาสะท้อนและวิพากษ์วิจารณ์วิถีชีวิตของผู้คน สังคม และการเมืองร่วมสมัย ด้วยท่วงทำนองเรียบง่ายแต่เฉียบคม นายสุจิตต์ วงษ์เทศ พิสูจน์ให้เห็นว่ากวีนิพนธ์สามารถสื่อเนื้อหาทางสังคมและการเมืองร่วมสมัยได้อย่างทรงพลัง นายสุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นปฏิภาณกวีผู้เชี่ยวชาญในการด้นกลอนเสภา อีกทั้งผสมผสานมรดกทางวรรณศิลป์ของไทยตั้งแต่วรรณคดีโบราณ เพลงพื้นบ้านต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและตำนาน เพื่อนำมาเสนอเรื่องราวร่วมสมัย กวีนิพนธ์จำนวนมากนำเสนอวิถีชีวิตของสามัญชนชาวไทยที่ยากลำบาก แต่ก็ยังต่อสู้ดิ้นรนและมีความรักประเทศชาติและผืนแผ่นดิน จากประวัติชีวิตและผลงานดังกล่าว คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ นายสุจิตต์ วงษ์เทศ เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี พ.ศ. 2545
 

ผลงาน :

งานเขียนครั้งแรก
- เรื่อง “คนปาบ” ได้ลงพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2509

 

ผลงานด้านร้อยกรอง

ผลงานรวมเล่มแต่งร่วมกับนายขรรค์ชัย บุนปาน ได้แก่
- นิราศ
- กลอนลูกทุ่ง
- เห่ลูกทุ่ง
- กูเป็นนิสิตนักศึกษา
- หันหลังชนกัน
ฯลฯ

ผลงานเดี่ยว ได้แก่
- นิราศ 12 เดือนฉบับไพร่
- เพลงยาวถึงนายกรัฐมนตรี
- เสภาไพร่
- เสภาน้ำท่วมหาบเร่
- เสภาเผด็จการ
- ไพร่ขับเสภา
- เสภาเบ็ดเตล็ด
- และบทกวีสั้น ๆ ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอาทิตย์
ฯลฯ

ผลงานรวมเรื่องสั้น ได้แก่
- หันหลังชนกัน
- ขุนเดช
- มุกหอมบนจานหยก
- ครึ่งรักครึ่งใคร่
- หยิบเงามาชักเงา (ผลงานรวมเล่ม 2 เรื่องหลังแต่งร่วมกับขรรค์ชัย บุนปาน) ฯลฯ

ผลงานด้านนวนิยาย ได้แก่
  • หนุ่มหน่ายคัมภีร์
  • ประดาบก็เลือดเดือด
  • ศึกเจ้าพระยา
  • ไผ่ตัน
  • กรุงแตก

ผลงานด้านรวมบทความ ได้แก่
- เดินหน้าเข้าคลอง
- เมดอิน
- ยูเอสเอ
- โง่เง่าเต่าตุ่น
ฯลฯ

ผลงานด้านวรรณกรรมเยาวชน ได้แก่
- เด็กชายดวงเข้าเมือง

ผลงานด้านวิชาการ
ผลงานเดี่ยว
- คนไทยอยูที่นี่ที่อุษาคเนย์
- เยี่ยมอุบลฯ 3,000 ปี
- ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม
- ศรีศัทธา
- คนไทยอยู่ที่นี่
- อยุธยาศล่มแล้ว
- ศรีมหาโพธิ์และศรีวัตสะปุระ
- นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์
- ล้านนา : มหาราชอาณาจักร
- กว่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยา ราชอาณาจักรสยามแห่งแรก
- เจดีย์ยุทธหัตถีมีจริงหรือ ?
- รามคำแหง, ศิลาจารึก
- ศรีวิชัย
- แม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์
- วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกปีบ
- พลิกประวัติศาสตร์แคว้นสุโขทัย
- ท้าวศรีสุดาจันทร์ “แม่หยัวเมือง”
- ศึกเจ้าพระยา
- ขุนช้างขุนแผนแสนสนุก: เผยฉบับลับเฉพาะ ตีดาบ ซื้อม้า หากุมารทอง สํานวนครูแจ้ง
- บ้านเชียง
- ศรีวิชัยในสยาม
- เบิ่งสังคมและวัฒนธรรมอีสาน
- แม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์
- เจ๊กปนลาว
- อยุธยายศยิ่งฟ้า
- พระปฐมเจดีย์ไม่ใช่เจดีย์แห่งแรกแต่เป็นมหาธาตุหลวง
- ยุคทวาราวดี
- สารนิยายอิงจดหมายเหตุฝรั่งเศส สมัยกรุงศรีอยุธยา
- ศึกมักกะสัน เมืองบางกอก
- บุรีรัมย์ มาจากใหน?
- พลังลาว ชาวอีสาน มาจากใหน?
- อาหารไทย มาจากใหน?
- เซ็กส์ดึกดำบรรพ์ของบรรพชนไทย
- โคราชของเรา
- คนไทยไม่ได้มาจากใหน?
- อักษรไทยมาจากใหน?
ฯลฯ
ผลงานแต่งร่วมกับผู้อื่น
- ไทยน้อยไทยใหญ่ ไทยสยาม แต่งร่วมกับศรีศักร วัลลิโภดม
- กรุงเทพฯ มาจากไหน แต่งร่วมกับศรีศักร วัลลิโภดม ฯลฯ
- หนังสือเรียนสังคมศึกษา แต่งร่วมกับศรีศักร วัลลิโภดม และพิเศษ เจียจันทร์พงษ์
- ลาว 10 ปี หลังปฏิวัติ แต่งร่วมกับชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ฯลฯ

บรรณาธิการ
สุนทรภู่ ครูเสภาและทะเลอันดามัน
- ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทงสมัยสุโขทัย
- การบ้านการเมือง เรื่องเจ้าฟ้ากุ้ง
- ฝรั่งอุษาคเนย์
- จิม ทอมป์สัน “ราชาไหมไทย” หรือ “สายลับ”
- ตามรอยศรีวิชัย
- กรุงเทพไม่มีพิพิธภัณฑ์กรุงเทพ
- พระสุริโยทัยเป็นใคร? มาจากไหน?
- พระนเรศวรตีเมืองละแวก แต่ไม่ได้ “ฆ่า” พระยาละแวก
- ประวัติศาสตร์ฉบับกระทรวงศึกษาธิการลาว
- จามเทวีจอมนางหริภุญไชย
- เวียง วัง ฝั่งธนฯ ชุมชนชาวสยาม
- สุนทรภู่มหากวีกระฎุมพี
- มหาราชวงษ์ พงศาวดารและปฐมวงศ์
- กวีสยามนำเที่ยวกรุงเทพ
- ภาพเขียนสีพิธีกรรม 3,000 ปี ที่ผาศักดิ์สิทธิ์
ฯลฯ
Share: | View : 2,200