เสถียร จันทิมาธร

เสถียร จันทิมาธร

ประวัติส่วนตัว :

เสถียร จันทิมาธร เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2486 ในครอบครัวของครูชนบทชาวจังหวัดสุรินทร์ เสถียรเพาะนิสัยการอ่านมาจากบิดา จนกลายเป็นหนอนหนังสือตั้งแต่ยังเยาว์ สิ่งนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดทางความคิด ทำให้เขาเริ่มเขียนหนังสือและเริ่มมีงานตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่สมัยเรียน วค.สวนสุนันทา

ด้านประวัติการทำงานเสถียร จันทิมาธร เริ่มต้นการทำงานครั้งแรกที่หนังสือพิมพ์ “เสียงอ่างทอง” เมื่อปี 2506 เคยทำงานหนังสือพิมพ์สยามนิกร, “พิมพ์ไทย” “หนังสือพิมพ์สยามรัฐ” เคยร่วมทำนิตยสาร “วิทยาสาร” และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายฉบับ ก่อนจะมาประจำอยู่ที่หนังสือพิมพ์มติชน กล่าวสำหรับเสถียร จันทิมาธร แล้ว เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีนักอ่านคนใดไม่รู้จัก นั่นเพราะหลักการที่ยึดเอาความหลากหลายและสากลเป็นที่ตั้ง เขาเป็นบรรณาธิการที่เปิดโอกาสให้นักเขียนได้แสดงออกซึ้งอิสระทางความคิดอยู่เสมอไม่เคยมีขีดคั่นระหว่างนักเขียนเก่ากับนักเขียนใหม่ ซึ่งข้อนี้เองทำให้พื้นที่ของหนังสือพิมพ์มติชนกลายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายตามไปด้วย นอกจากงานหนังสือพิมพ์และนิตยสารแล้ว ยังเป็นนักเขียนที่หาตัวจับยาก

นามปากกา
เสถียร จันทิมาธร

การศึกษา :

การศึกษาในระบบครั้งแรกของเสถียร จันทิมาธร เริ่มต้นที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นก็ได้เปลี่ยนโรงเรียนอีกหลายแห่งในเขตจังหวัดภาคอีสานกระทั่งได้มาเรียนต่อที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา และจบการศึกษาสูงสุดที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

รางวัลที่ได้รับ :

-ได้รับรางวัล “ศรีบูรพา” ประจำปี 2544

ผลงาน :

ผลงานรวมเล่ม
-เส้นทางสาย ZEN-
-จรยุทธ์ในเมือง
-คนเขียนหนังสือ
-คลื่นลูกเดิม
-หนอนหนังสือ
-สายธารวรรณกรรมไทย
Share: | View : 1,310