เจตนา นาควัชระ

เจตนา นาควัชระ

ประวัติส่วนตัว :

     เจตนา นาควัชระ นักวิจารณ์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นคนหนึ่งในสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประดิษฐ์คำว่า วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ สายกลางแห่งการวิจารณ์ และ วานรชำราบเป็นต้น

ประวัติ

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2480 ที่กรุงเทพฯ  ศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระ รับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ จนถึง พ.ศ. 2511 จากนั้นท่านจึงย้ายไปเป็นอาจารย์รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อพ.ศ. 2514 แล้วจึงออกจากราชการไปปฏิบัติราชการในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนต่อมาได้กลับเข้ารับราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผนพัฒนา จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 ใน พ.ศ. 2540

การศึกษา :

      จบมัธยมปลายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2497 โดยสอบได้เป็นที่ 1 ของประเทศในแผนกอักษรศาสตร์ จากนั้นจึงศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบชั้นปีที่ 1 ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ จบปริญญาตรีสาขาภาษาปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ ณ มหาวิทยาลัยทือบิงเงน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

รางวัลที่ได้รับ :

 

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • Goethe Medal และ Bundesverdienstkreuz (First Class) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
 • Chevalier dans l’ordre des arts et des lettres จากฝรั่งเศส
 • เป็น Fulbright Visiting Professor ที่ U.C. Berkeley สหรัฐอเมริกา
 • ได้รับ Research Prize in the Humanities จากมูลนิธิ Alexander von Humboldt เยอรมนี
 • ได้รับเชิญให้เป็นปาฐถก ในการแสดงปาฐกถาปฐมฤกษ์ของสถาบันปรีดี พนมยงค์
 • ได้รับเชิญให้เป็นปาฐก การศึกษาเพื่อความเป็นไทสนทนาครั้งปฐมฤกษ์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

ผลงาน :

ผลงานรวมเล่ม

 • ทฤษฎีเบื้องต้นแห่งวรรณคดี
 • จากศิลปะสู่การวิจารณ์ : รายงานการวิจัย
 • ครุ่นคิดพินิจนึก
 • ทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์
 • เพื่อความอยู่รอดของมนุษยศาสตร์ : รวมบทความทางวิชาการ (2525-2532)
 • ทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์
 • เพราะรักจึงสมัครเข้ามาเล่น
 • วิถีแห่งการวิจารณ์ : ประสบการณ์จากสามทศวรรษ
 • พลังการวิจารณ์ : บทสังเคราะห์
 • วิกฤตการณ์ของมนุษยศาสตร์ = Humanities in crisis : a Thai case study

cr. photo : http://www.trf.or.th
Share: | View : 1,412