เฉลิม รงคผลิน

เฉลิม รงคผลิน

ประวัติส่วนตัว :

    เฉลิม รงคผลิน เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 ที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นบุตรคนเดียวของนายสายัณห์ และ นางสุจินต์ ศิลาพร เดิมชื่อเฉลิมศักดิ์ ศิลาพร แล้วเปลี่ยนเป็น เฉลิมศักดิ์ รงผลิน และเฉลิม รงคผลิน

     เริ่มเขียนร้อยกรองเมื่อเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลงานกลอนได้มีโอกาสไปออกรายการวิทยุ ได้เริ่มเขียนเป็นจริงเป็นจังตอนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มีการรวมทีบโต้กลอนสดของธรรมศาสตร์ และได้มีการพิมพ์หนังสือออกขายในราคาเล่มละบาท ในช่วงปี 4 ได้เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ และเป็นบรรณาธิการหนังสือนิติศาสตร์ เป็นช่วงที่อาจินต์ ปัญจพรรค์ กำลังต้องการผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ฟ้าเมืองไทย” รายสัปดาห์ จึงไปร่วมงานด้วยและได้รับคำแนะนำให้เขียนเรื่องสั้นซึ่งไม่เคยเขียนมาก่อน เรื่องแรกชื่อ “ชีวิตเงาโดม” และชุดชีวิตในมหาวิทยาลัยอีกมากจนกลายเป็นรวมเรื่องสั้นชุดแรกคือ “ที่นี่มหาวิทยาลัย” และชุดต่อมาคือ “เสื้อครุยสีดำ” และ “ปริญญาสีขาว” จากนั้นได้พัฒนาไปเขียนนวนิยายเรื่องแรกในนามจริงชื่อ “พันธะชีวิต” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเรื่อง “อยู่กับก๋ง” โดยใช้นามปากกา “หยกบูรพา” ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นประจำปี 2519 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2520 และได้รับรางวัลชมเชยจากนวนิยายเรื่อง “กตัญญพิศวาส” ในปีต่อมา

     ได้ทำในตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร “ฟ้าเมืองไทย” และยังได้เคยเป็นบรรณาธิการ “โล่เขน” รายทศบรรณาธิการ “ทิฆัมพร” รายเดือน บรรณาธิการ “นักพูด” รายเดือน ผู้จัดการฝ่ายผลิตของสำนักพิมพ์บรรณกิจ และทำงานประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานธุรกิจบางแห่ง ต่อมาได้สมรสกับนางวรดา รงคผลิน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 และได้ทำงานประพันธ์เป็นอาชีพหลักตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

     จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนนาเริงราษฏร์บำรุง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ศึกษาต่อที่โรงเรียนปทุมคงคา จบชั้นมัธยมปีที่ 7 สอบเทียบได้ชั้นมัธยมปีที่ 8 จังสอบเข้าไปเรียนจนจบการศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

นามปากกา

 • เฉลิมศักดิ์ รงคผลิน (เรื่องสั้น นวนิยาย)
 • หยก บูรพา (เรื่องเกี่ยวกับชีวิตชาวจีน)
 • แค ราชคราม (สารคดีท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์)
 • จี๊ด ท่าพระจันทร์ (เรื่องหรรษา)
 • เจตน์ นุชจรินทร์ (คอลัมน์)
 • เดือนฉายแววมณี (เรื่องที่ให้ข้อคิด)
 • พลัง สยามพล (บทความ สารคดีการเมือง)

งานเขียนครั้งแรก

 • เรื่องชื่อ “ชีวิตเงาโดม” (เรื่องสั้น)
 • เรื่องชื่อ “พันธะชีวิต” (นวนิยาย)

ผลงานรวมเล่ม
เรื่องสั้น

 • ที่นี่มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาสีขาว
 • เสื้อครุยสีดำ
 • ในและนอกรั้วโดม ฉิมพลี
 • พิมานมาศ
 • ครึ่งทางหัวใจ
 • มาจากธุลีดิน
 • ลมหายใจชนบท
 • ชนชั้นภูธร
 • เทพบุตรท้องนา
 • บ้านพักหลังอำเภอ
 • เด็กห้องแถว
 • ตลาดชีวิต ฯลฯ

นวนิยาย

 • พันธะชีวิต
 • อยู่กับก๋ง
 • กตัญญพิศวาส
 • ความรักของซู่หลิน
 • เจ้าแม่ หมอเสน่ห์ เมียซื้อ
 • ฝากหัวใจให้แผ่นดิน
 • พิศวาสมืด
 • ลูกนอกไส้
 • เทพธิดาสำเพ็ง
 • มงกุฏดอกงิ้ว ฯลฯ

ร้อยกรอง (ร่วมกับคนอื่น)

 • ลอยชาย
 • สายรุ้ง
 • คำทอง
 • ใบไม้แห่งนาคร
 • นิยายรัก ฯลฯ
Share: | View : 3,047