ชัย ราชวัตร

ชัย ราชวัตร

ประวัติส่วนตัว :

     ชัย ราชวัตร เป็นนามปากกาของ นักวาดการ์ตูนชาวไทย มีผลงานเป็นที่รู้จักกันคือ ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน โดย เป็นการ์ตูนรายวันตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีบทบาทเป็นนักเขียนในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

ประวัติ

     ชัย ราชวัตร มีชื่อจริงว่า สมชัย กตัญญุตานันท์ เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2484 ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน จบการศึกษาจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลังจากจบการศึกษาที่บ้านเกิดแล้ว ก็เข้ากรุงเทพมาเรียนวิชาบัญชีที่โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพราะต้องการทำงานธนาคาร เมื่อเรียนจบก็ได้เข้าทำงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ออกจากงานเนื่องจากความเบื่องาน

การศึกษา :

จบวิชาบัญชีที่โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

รางวัลที่ได้รับ :

  • รางวัลศรีบูรพา ปี พ.ศ. 2543
  • รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมปี 2538
  • รางวัลนักหนังสือพิมพ์ที่ควรยกย่อง ปี 2542
  • รางวัลหม่อมราช

ผลงาน :

ผลงาน

  • การ์ตูนล้อการเมือง ชุด ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ตีพิมพ์รายวันในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  • การ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก
  • การ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์เรื่อง คุณทองแดง
Share: | View : 1,744