ชัย ราชวัตร : ผลงานเป็นที่รู้จักกันคือ ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน

ชัย ราชวัตร

     ชัย ราชวัตร เป็นนามปากกาของ นักวาดการ์ตูนชาวไทย มีผลงานเป็นที่รู้จักกันคือ ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน โดย เป็นการ์ตูนรายวันตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีบทบาทเป็นนักเขียนในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

ประวัติ

ชัย ราชวัตร มีชื่อจริงว่า สมชัย กตัญญุตานันท์ เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2484 ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน จบการศึกษาจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลังจากจบการศึกษาที่บ้านเกิดแล้ว ก็เข้ากรุงเทพมาเรียนวิชาบัญชีที่โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพราะต้องการทำงานธนาคาร เมื่อเรียนจบก็ได้เข้าทำงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ออกจากงานเนื่องจากความเบื่องาน

รางวัล

  • รางวัลศรีบูรพา ปี พ.ศ. 2543

ผลงาน

  • การ์ตูนล้อการเมือง ชุด ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน ตีพิมพ์รายวันในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
  • การ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก
  • การ์ตูนประกอบพระราชนิพนธ์เรื่อง คุณทองแดง

งานที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลศรีบูรพา วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓
  • รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมปี ๒๕๓๘
  • รางวัลนักหนังสือพิมพ์ที่ควรยกย่อง ปี ๒๕๔๒
  • รางวัลหม่อมราช