แสวง ตุงคะบรรหาร

แสวง ตุงคะบรรหาร

ประวัติส่วนตัว :

แสวง ตุงคะบรรหาร เป็นักหนังสือพิมพ์และมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างยิ่ง จากการทำข่าวเรื่องโจรสลัดแห่งเกาะตุรุเตากระทั่งได้หนังสือ “โจรสลัดเกาะตะตุเตา” อันถือได้ว่าเป็นสารคดีข่าวเจาะที่ยอดเยื่ยมตั้งแต่ทศวรรษที่ 2490 มีบทบาทอย่างสูงในหนังสือพิมพ์ “พิมพ์ไทย” รายวัน และเป็นนักเขียนของ “สยามสมัย” รายสัปดาห์แห่งค่ายไทยพาณิชยการ ริมถนนสีลม

พ.ศ.2495 เป็นยุคแห่งการปลุกผีคอมนิวนิสต์ บทบาทของหนังสือพิมพ์ในค่ายไทยพาณิชยการสูงเด่น กระทั่งเมื่อเกิดการจับกุมนักการเมือง นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักศึกษาปัญญาชนขึ้นในกรณี “กบฏสันติภาพ” เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2495

แสวง ตุงคะบรรหารถูกจำกุม ก็ได้รับการปลดปล่อยเหมือนกัน และดูเหมือนต่อจากนั้นเขาก็เป็นคนเขียนหนังสือที่ให้ความสนใจเน้าหนักไปยังการเมืองระหว่างประเทศ โดยร่วมยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีนของสหรัฐในยุคสงครามเย็นอย่างเหนียวแน่น ได้ใช้นามปากกา เก็จ กาแวน เขียนบทความวิเคราะห์สถานการณ์โลกใน “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์”

เปิดคอลัมน์ “โลกที่เลือกไม่ได้” ใน “สยามรัฐรายวัน” ด้วยนามปากกา “แวง” นามปากกา เก็จ กาแวน และ แวง เขายืนอยู่ในขบวนแถวทางความคิดเดียวกันกับเจ้าของนามปากกา น.นิรมล และ ทิพยรัตน์ คือเป็นนามปากกาที่ยืนหยัดต่อต้านโลกคอมมิวนิสต์อย่างมั่งคงแน่วแน่

แสวง ตุงคะบรรหาร ก็เช่นเดียวกับนักหนังสือพิมพ์รุ่นก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กล่าวคือ ไม่ได้ดำรงสถานภาพการเป็นนักหนังสือพิมพ์เพียงด้านเดียว หากแต่ประสานความเป็นนักหนังสือพิมพ์กับนักเขียนเข้าด้วยกัน โดยนามจริง แสวง ตุงคะบรรหาร เมื่อเขียน “โจรสลัดเกาะตะรุเตา” เขาเป็นนักหนังสือพิมพ์กระดูกเหล็ก ผู้เดินเข้าหาความจริงและนำความจริงออกมายืนยัน

โดยนามปากกา เก็จ กาแวน และ แวง เขาเป็นนักวิเคราะห์สถานการณ์โลกยิ่งไปกว่านั้นโดยนามปากกา “แส นฤมาน” และ “อภิญญาณ” เขาคือนักเขียนเรื่องสั้นที่มีผลงานอย่างสม่ำเสมอทั้งใน “สยามสมัย” รายสัปดาห์ “พิมพ์ไทย” รายเดือนและรวมทั้งภายหลังใน “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์”

เมื่อ รงค์ วงษ์สวรรค์ (หนุ่ม) จัดทำนิตยสารรายเดือนแห่งละแวงเฟี่องนคร ยังเคยนำเอาเรื่องสั้นขนาดยาวของ แส นฤมาน และ อภิญาณ มาตีพิมพ์ในลักษณะเป็นผลงานที่ไม่ตาย วันนี้ของ แสวง ตุงคะบรรหาร เขา “ล่วง” ไปในสวรรค์ชั้นกวีรุจีรัตน์ ผ่องประภัสสร์พลอยหาวพราวเวหา พริ้งไพเราะเสนาะกรรณวัณณา สมสมญาแห่ง “สวรรค์ ชั้นกวี” ตามนัยอัน “น.ม.ส.” ได้รจนาไว้ในลิลิตสามกรุงทุกประการ ถ้าหากว่า แสวง ตุงคะบรรหาร ยังมีชีวิตอยู่และเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในสหภาพโซเวียต เราคงได้อ่านบทวิเคราะห์โดยนามปากกา เก็จ กาแวน ของเขาอย่างแน่นอน

ปัจจุบัน แสวง ตุงคะบรรหาร ได้ถึงแก่กรรมแล้ว


นามปากกา
เก็จ กาแวน , แวง , แส นฤมาน , อภิญญาณ

การศึกษา :

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

ผลงานรวมเล่ม
-โจรสลัดเกาะตะรุเตา

คอลัมนิสต์เรื่องสั้นใน  “สยามสมัย” รายสัปดาห์ “พิมพ์ไทย” รายเดือน และ “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์”
Share: | View : 943