วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 9 ชีวิตใหม่สี่ปีแรก (ตอนที่ 2 ปีแรก)